Ohållbart att länder smiter från ansvar

Ledare Artikeln publicerades

Det handlar om solidaritet. Det är anledningen till att vi ska ha en generös asyl- och migrationspolitik. Men det är också vad som måste prägla ett EU-samarbete i de frågorna. Gemensamt ansvar måste tas om EU ska kunna ha en värdig politik på området. Så ser det inte ut i dag.

I går träffades EU:s stats- och regeringschefer för att diskutera flyktingpolitiken, efter ett initiativ av Italiens premiärminister Enrico Letta som också efterlyser mer stöd från övriga EU. Trots att fem länder, Tyskland, Frankrike, Sverige, Belgien och Storbritannien, behandlade 70 procent av alla asylansökningar förra året, är det alltså Italien som kräver att hela EU ska ta ansvar. Och att Medelhavsländerna ska få ökade medel för att anta utmaningarna.

Sedan 2007 har EU betalat ut stöd för att hantera asyl- och flyktingströmmarna till Italien (478 miljoner euro), Grekland (376 miljoner euro) och Malta (85 miljoner euro). Det skrev EU-kommissionär Cecilia Malmström i DN Debatt i går. Pengarna går till projekt som bland annat rör integration i Italien. I Grekland handlar det om att bygga upp en helt havererad flyktingpolitik. Men när stater helt struntar i grundläggande principer som att flyktingar ska söka asyl i det första landet man kommer till hjälper det inte att höja anslagen. Att Sverige behandlar fler asylansökningar än Italien, som naturligtvis tar emot många fler flyktingar, går inte ihop. Så länge länder låter bli att leva upp till den gemensamma politik som tagits fram är det ohållbart att tilldela dem stöd.

Det finns en anledning till att många flyktingar försöker ta sig till Sverige, exempelvis. Många känner till att svenska myndigheter prövar enskilda fall och att flyktingar har rätt till juridisk hjälp. Så finns här också ett humant mottagande, vilket är mer än man kan säga om många av de läger som finns i framförallt Grekland och Malta.

Det är dags att de länder i EU som faktiskt tar ansvar ställer krav på de länder som vägrar. De regeringar som gång på gång brister i ett värdigt mottagande och som smiter från de överenskommelser som gjorts måste ställas till svars. Att Italien dessutom har en lag som i princip gör hjälp till flyktingar i sjönöd illegal är inte bara oanständigt, det bryter också mot internationella konventioner.

EU:s ledare har mycket jobb framför sig. Det är inte värdigt att människor ständigt faller offer för människosmugglare i sin desperata flykt från våld och förtryck. Det måste finnas fler lagliga vägar till EU. Om det vittnar den fruktansvärda katastrofen utanför Lampedusas kust som nyligen tog 366 människors liv. En del av lösningen är att fler EU-länder tar emot kvotflyktingar. I dag är det Sverige som tar emot flest. Hade fler länder gjort så skulle många fler människor kunna räddas. Men det finns också ytterligare vägar att titta på. Inte minst är det dags att fler tar sitt ansvar för den överenskommelse som redan är på plats. Och när det inte görs måste det innebära konsekvenser.