Okritiskt smp mot unga

Ledare Artikeln publicerades
Maria Persdotter från RBU menar att ledarsidan okritiskt spridit Försäkringskassans alternativa fakta.
Foto:Janerik Henriksson/TT
Maria Persdotter från RBU menar att ledarsidan okritiskt spridit Försäkringskassans alternativa fakta.

Replik på ledare från 8/2.

Smålandspostens ledarskribent Jacob Sidenvall skriver idag om Gökungar i välfärden och nämner bland annat påstådd brottslighet inom assistansersättningen som en sådan gökunge. Problemet är att Sidenvall okritiskt sprider Försäkringskassans påstående om att cirka tio procent av assistansersättningen betalas ut på felaktiga grunder. Det finns inget seriöst stöd för detta påstående utan det bygger helt på lösa antaganden.

Sanningen är att Försäkringskassan de senaste åren endast har kunnat belägga felaktiga utbetalningar på någon enstaka promille av det totalt utbetalda beloppet (1,6 promille under 2014).

Användandet av alternativa fakta har uppmärksammats mycket de senaste veckorna. Det allvarliga är att alternativa fakta av det här slaget riskerar att underminera stödet för den personliga assistansen, ett livsavgörande stöd för personer med omfattande funktionsnedsättningar, som redan idag är satt under hård press med utredningsdirektiv och regeringsorder till Försäkringskassan om besparingar. En tidning som Smålandsposten borde istället kritiskt granska vad Försäkringskassan har för fakta till stöd påståenden om felaktiga utbetalningar.

Maria Persdotter, förbundsordförande RBU

Svar: Det är lätt att förstå att RBU (Riksförbundet för rörelsehindrade barn och ungdomar) är måna om den personliga assistansen. De åtstramningar som skett under det senaste året har visat sig drabba även personer som haft rätt till ersättning. Det är beklagligt och visar att förbundet behövs.

Det är dock märkligt att förbundet har en sådan negativ inställning till utredningen om organiserad brottslighet och välfärden. Vid upprepade tillfällen har utredaren betonat att kriminella använder raffinerade metoder som inte går att förväxla med försumlighet från behövande och att myndigheterna idag saknar verktyg för att komma åt dessa metoder. Den nya utredningen ser inte ut att hota de som faktiskt behöver stöd för sin frihet och vardag. Däremot hotar kriminella tilliten till välfärdssystemet.

Vad gäller "alternativa fakta" kan man bara beklaga att RBU väljer en sådan argumentationslinje. Försäkringskassans bedömning bygger på den senast gjorda (2010) kvalificerade uppskattningen av ett mörkertal. 2014 genomfördes 17 654 kontrollutredningar där 6 procent ledde till polisanmälan. Det säger mer om förekomsten av bidragsbrott än andelen av totalbeloppet. Har RBU bättre fakta?

Ledarredaktionen