Oskyldiga bestraffas dubbelt av bilbrännarna

Ledare Artikeln publicerades
Bilbränderna driver upp premierna för de boende i utanförskapsområdena. På bilden två vrak efter en brand i Klockaretorpet i Norrköping.
Foto:Tomas Oneborg/SvD/TT
Bilbränderna driver upp premierna för de boende i utanförskapsområdena. På bilden två vrak efter en brand i Klockaretorpet i Norrköping.

Bilbränderna i utanförskapsområdena driver upp försäkringspremierna. Vem tar kostnaden i slutändan?

Lever vi i ett otryggt samhälle? Svaret beror på vem du frågar. Många människor lever i dag i relativt stor trygghet och drabbas inte av brottslighet i någon större utsträckning. Däremot är det ett sorgligt faktum att brottsligheten och otryggheten ökar i flera av utanförskapsområdena. Där har droghandel, perioder av skottlossning och inte minst bilbränder nästan blivit en del av vardagen.

Det sistnämnda har ökat kraftigt på senare år. Statistik från Myndigheten för samhällskydd och beredskap visar att antalet anlagda bilbränder var 380 år 1998. Förra året var motsvarande siffra för hela landet 1428. Utsatta områden utanför storstäderna är överrepresenterade. Försäkringsbolaget Trygg-Hansa uppger en ökning på hela 43 procent under första halvåret jämfört med motsvarande period förra året i Stockholmsområdet. Konsekvensen blir att försäkringspremierna för den som bor på skuggsidan kommer att bli dyrare.

Den som drabbas av bilbränderna straffas därmed dubbelt. Personer som sliter varje dag och där bilen är ett måste för att ta sig till och från jobbet, hämta och lämna barn och storhandla får inte bara leva med kränkningen det innebär att få sin egendom förstörd. En del riskerar kanske att förlora jobbet. Dessutom tvingas man därefter betala en högre premie, om man nu överhuvudtaget har råd med en ny bil. Att bo i ett utanförskapsområde inbegriper alltså inte bara risken för ökad otrygghet utan även en ekonomisk kostnad.

Det finns en djup orättvisa i att det är de som redan har det tufft ekonomiskt som tvingas leva med de högre premierna, även om det är så systemet fungerar. Den som inte har sin bil i, eller nära, ett utsatt område drabbas inte. Det är också en av orsakerna till att fenomenet tillåtits bli så utbrett.

Bilbränderna är en smärtsam påminnelse om att känslan av trygghet i dag är knutet till var du bor. Att en liten grupp brottslingar tillåts förstöra för en majoritet av ett områdes invånare är oacceptabelt. Om inte polisen lyckas med att visa att rätten till trygghet och äganderätten är principer som gäller i hela Sverige kommer tilltron till samhället även erodera hos de skötsamma medborgarna.