På flykt undan rättsliga principer

Ledare Artikeln publicerades

Mitt i valrörelsen överraskar Sara Skyttedal, Kristdemokraternas förstanamn i Kronoberg tillika KDU:s ordförande, med ett utspel om att begränsa flyktingmottagandet.

Hennes debattartikel i Dagens Nyheter är anmärkningsvärd på flera punkter. Dels bryter hon med partilinjen i en central fråga och dels innebär hennes resonemang om ett tak för flyktingar att asylrätten skulle sättas ur spel.

Sverige har bundit sig till internationella konventioner som styr delar av innehållet i den svenska utlänningslagen. Det handlar om rätten att söka asyl, men också om ett förbud att sända någon till ett land där det finns risk för personens liv eller frihet.
Att sätta en övre gräns för mottagandet, som Skyttedal efterlyser, skulle innebära ett avsteg från de principer som ligger till grund för såväl internationell rätt som svensk lag. Till den som uppfyller kriterierna för att få stanna i Sverige kan man inte säga: tyvärr, det är fullt.

Bryter man så flagrant mot sitt eget partis hållning under en valrörelse är man enbart ute efter att positionera sig. Kristdemokraterna saknar i dag mandat i Kronobergs län och Skyttedal har uppenbarligen siktet inställt på nya väljargrupper. Frågan är dock vad partiets traditionella väljare känner inför förslaget att begränsa det svenska flyktingmottagandet samtidigt som kristna i Mellanöstern riskerar att få huvudena avhuggna om de stannar kvar.

Men det går samtidigt inte att placera Skyttedal bland främlingsfientliga element, då hon alltjämt förordar en generös asylpolitik. Hon adresserar också reella utmaningar vi står inför, i form av brist på boenden, tuffa sociala åtaganden och en stelbent arbetsmarknad, som i högre grad måste lyftas fram på den politiska agendan. Här ryms en land-statkonflikt som yttrar sig i ett växande missnöje bland landets kommunpolitiker.
Hennes irrfärd börjar först när hon lämnar de principiella grunderna för asylrätten. Om målet är att begränsa det svenska mottagandet är det förändringar av grunderna för uppehållstillstånd som ska lyftas fram. Så vad ska bort? De 1 900 kvotflyktingar som Sverige tar emot varje år? Vilka synnerligen ömmande omständigheter ska strykas ur lagtexten?

Till bilden hör förstås att hennes eget parti tagit strid för att vidga rättigheterna för uppehållstillstånd. Anhöriginvandring motiveras med det ideologiskt följdriktiga synen på familjen som stärkande i en integrationsprocess.
När Sara Skyttedal går in slutskedet av sin valrörelse har hon sina partivänner bakom sig, det vill säga långt bakom sig.