På plats i Almedalen:Miljöpartiet vädrar vänsterluft

Ledare Artikeln publicerades

Skolfrågan är het, sägs det. Miljöpartiet har lyckats kyla ner den med miljövänlig konditionering. På gårdagens presskonferens i Almedalen presenterade språkröret Gustav Fridolin ”klassrumslyftet” genom vilket de gröna hoppas säkra en bra arbetsmiljö för elever och lärare senast 2020. Ett till två tusen jobb skapas på köpet, enligt prognos.

Utspelet ligger i linje med Gustav Fridolins ambition att göra Miljöpartiet till ett skolparti framför andra. För att göra sitt partinamn fortsatt rättvisa kan ett förslag som bättre luft i skolorna, där miljö och skola möts, verka som en fiffig uppfinning. Onekligen handlar det om en viktig fråga, men långt ifrån den viktigaste. Att skolfrågan blev het berodde inte på att den behövde vädras. Den blev het när insikten om att en analfabet kunde söka lärarutbildningen, och komma in, slog ned som en bomb. Lärarens auktoritet är urholkad, skolresultaten allt sämre, klasserna för stora, och MP väljer att prioritera lokalerna, som i jämförelse med allt annat befinner sig i relativt bra skick.

2007 gjorde Energimyndigheten och Boverket tillsammans en analys om inneklimat och energianvändning vid 130 förskolor, grundskolor och gymnasieskolor i hela Sverige. Tre av fyra skolor bedömdes ha dålig luft. Därför ämnar MP i höstbudgeten föreslå ett anslag om 1,5 miljarder kronor i syfte att bättra arbetsmiljön för lärare och elever. Förslaget innebär en statlig medfinansiering till skolans huvudmän där staten står för en fjärdedel av kostnaden, vilket Fridolin skämtsamt benämner ”kolrut” Anspelningen är på det rutavdrag som idag gäller för husrenovering eller ombyggnad, där cirka en fjärdedel av kostnaden rabatteras bort av staten. Totalt hoppas alltså Fridolin på en investering om sex miljarder kronor.

Att djävulen ligger i detaljerna är Fridolin mer medveten om än de flesta, annars hade han inte undvikit dem lika enträget som han gör. Det är otroligt mycket som ska falla på plats för att förslaget ska se dagens ljus. Socialdemokraterna måste hålla med, och de har inte blivit tillfrågade. Någon annan tänkbar partner i detta fall finns inte på horisonten, förutom Vänsterpartiet.

Huvudmän som äger och driver skolor är många och olika; med var och en av dem ska man komma överens via skräddarsydda avtal. Bristen på konkretion kring hur detta ska gå till väljer MP att kalla flexibilitet. De är öppna för att skjuta till mer än en fjärdedel av kostnaderna när så behövs, och mindre till de finansiellt starkare. Och här ligger pudelns kärna.

Kommuner och andra huvudmän som missköter underhållet får mer pengar än sina disciplinerade motsvarigheter. Incitamenten, om de finns, uppmuntrar passivitet. Till skillnad från regeringens kömiljard, där landsting med kortast vårdköer belönas, vill MP skicka pengar till dem som kan slösa dem fortast.
Den gröna vision som Miljöpartiet ser framför sig är ett samhälle där pengar växer på träd.