Pinsamt för regeringen

Ledare Artikeln publicerades

Är det inte pinsamt för regeringen att två departement ser så olika på det här, frågan reportern på Aktuellt. Jo, det är det, svarar miljöminister Åsa Romson (MP).

Frågan gäller statusen på vargen som utrotningshotad i samband med den jakt som inletts, efter att kammarrätten upphävt förvaltningsrättens jaktstopp.
Sprickan mellan Socialdemokraterna och Miljöpartiet blir särskilt tydlig när vargjakten nu inletts. Interna konflikter har präglat rovdjursfrågorna sedan regeringen tillträdde i höstas.

Regeringen är kollektivt ansvarig för sina beslut och ska också ta kollektivt ansvar för fattade beslut. Det ska dock inte förväxlas med att ta på sig munkavle. Romson har exempelvis rätt att utveckla sina egna tankar och idéer kring framtida inriktning av politiken. I det här fallet handlar det också om förra regeringens reformer.
Men det uppstår ändå en problematisk situation när departementen skickar ut olika signaler. Vi påminns än en gång om hur oförberett det rödgröna regeringsalternativet var och hur illa kommunikationen tycks fungera.
Politiskt är läget dessutom låst. Inget tyder på att Socialdemokraterna skulle medverka till att försvåra rovdjursförvaltningen genom att begränsa möjligheterna till jakt. Ett sådant stöd saknas också i riksdagen.

Frågan om vargjakten har länge präglats av juridisk aktivism genom överklaganden. Förra regeringen införde ett överklagandeförbud som varit starkt ifrågasatt. Länsstyrelsen beslut om licensjakt ska enbart kunna överklagas till Naturvårdsverket, vilket länsrätten ifrågasatte med hänvisning till EU-rätten. Kammarrätten gör en helt annan bedömning och en färsk dom i EU-domstolen visar att kommissionen inte har rätt att lägga sig i medlemsländernas regler för överklaganden. Frågan kommer nu att prövas av Högsta förvaltningsdomstolen i Stockholm.
Det är inte den enda prövningen som sker. Konstitutionsutskottet ska under våren granska om Åsa Romson ägnat sig åt ministerstyre genom att offentligt ha kritiserat Naturvårdsverkets beslut om vargjakt.
Är det inte pinsamt för regeringen? Jo, det är det.