Polis Syd omgrupperar

Ledare Artikeln publicerades
Polisen i Region Syd har haft svårt att komma till rätta efter omorganisationen. För Kronobergs del har det inneburit färre poliser. 2 bilder
Foto:Maja Suslin/TT
Polisen i Region Syd har haft svårt att komma till rätta efter omorganisationen. För Kronobergs del har det inneburit färre poliser.

I går presenterades ett internt förslag på hur polisregion Syd skall lägga om områdesindelningen. Det är ett förslag som ser ut att kunna skapa bättre jämvikt inom regionen.

Polisregion Syd har inte haft det lätt sedan omorganisationen för två år sedan. Visionen om nationell expertis och lokal närvaro har hittills inte riktigt uppenbarat sig. Växjö befinner sig mitt i genomsnittet av statistiken vad gäller brottslighet. Förra hösten kunde Smålandsposten avslöja att Växjöborna får hålla till godo med drygt hälften av den genomsnittliga polisbemanningen.

Till detta kom att larmcentralen flyttades till Malmö. Det innebar ett kompetenstapp som beräknades ta närmare ett halvår att återhämta. När människor i nödsituationer skall förklara var de befinner sig är det till stor hjälp om den som lyssnar är bekant med området.

Den nya polisorganisationen är svår att överblicka. Framför allt för att dess områdesindelningar skiljer sig från kommun- och länsgränser. Det är i sig inte ett ohanterligt problem. I omorganisationen lyftes det fram som en poäng, man skulle inte fastna i gamla administrativa enheter som inte följer brottslighetens mönster. En mer flexibel polismakt som inte ger sig om tjuvarna korsar gränsen till Halland eller Jönköping.

Problemen uppstod när allt mer resurser tycktes koncentreras till Malmö. En polis i Kristianstad vittnade i våras om polisens frånvaro på landsbygden när han svarade på frågor angående en rad inbrott: ”Vi äger inga resurser alls. Jag kan tycka en massa men vart patrullerna ska åka styrs helt av ledningscentralen i Malmö. Spontant kan jag säga att jag inte kände till dessa inbrott och jag har ändå jobbat en av dessa nätter.”

Åklagare i Växjö har också varslat om att polisbristen i länet inneburit att våldsbrott inte kunnat utredas på ett tillfredsställande sätt. Även inom politiken har poliskrisen lett till frustration. Denna har sedan blivit till förslag. Bo Frank (M) och Per Schöldberg (C) var tidigt ute i debatten och ifrågasatte varför kommuner inte skulle kunna anställa eller åtminstone avlöna poliser.

Om Kronoberg och Kalmar län blir ett polisområde blir det inte bara lättare att undersöka hur tät polisbemanningen är, det blir troligare att resurserna inte skickas till Malmö. Visst har rikets tredje största stad en kriminalitet som är mycket krävande, särskilt på utredningsområdet, men det går inte att släppa andra delar av landet. Det finns områden även i Kronoberg och Kalmar som samhället inte har råd att lämna utan uppsikt.

Det nya förslaget på indelning ser ut att bli en återgång till klassiska administrativa enheter. Polisförbundets representant sammanfattade de senaste årens projekt som "ett kortvarigt och ganska kostsamt experiment. Det är klart att detta kostat både i tid och energi".

Man måste få tänka i nya banor och utvärdera om det finns bättre vägar till ett önskat mål. Polismyndigheten har dock inte sådana marginaler. Man får hoppas att det är färdigt med experiment för den här gången och att arbetet nu kan bli mer effektivt.