Polisbrist hot mot hela samhället

Ledare Artikeln publicerades

I jämlikhetens tidevarv är det inte helt populärt att ställa vissa yrken och funktioner framför andra. Men faktum är att det finns arbete som är viktigare än annat och som bör prioriteras politiskt. Upprätthållande av lag och ordning – det som ibland kallas för statens hårda kärna – är exempel på sådant arbete. Utan grundläggande trygghet och frihet hotas nämligen även alla andra samhällsfunktioner.

I Sverige är statens hårda kärna på väg att bli oroväckande skör. Polisväsendet befinner sig i kris. Det är ungefär ett år sedan som åklagare Emma Berge i Växjö slog larm om en polisbrist som var så akut att även barnärenden fick läggas på hög. Och situationen har inte blivit särskilt mycket bättre; många poliser lämnar fortfarande yrket, och det råder stor brist på poliser i hela landet. I Växjö lämnade ytterligare fyra poliser sina tjänster nu i juli på grund av bristande löne- och arbetsvillkor. 

Mot bakgrund av detta är det naturligtvis särskilt ledsamt och upprörande att läsa att ett hundratal platser står tomma på polisutbildningen när terminen börjar i höst. Polisutbildningen på Linnéuniversitetet i Växjö har elva klasser med tjugofyra studenter i varje klass, och universitetet är därför det lärosäte i landet som kan ta emot flest studenter. I år har man 302 antagna studenter, varav 50 är på distans, vilket innebär att man enbart kommer att kunna fylla tio och en halv klass.

Även förra året gapade flera utbildningsplatser i landet tomma, men då trodde man definitivt inte att problemet skulle kvarstå. ”Det kommer absolut att finnas 800 i det underlaget som kommer att kunna erbjudas en studieplats”, lät det från Polismyndigheten. Men ändå står vi här igen. Trots sänkta antagningskrav saknas studenter med kompetens och intresse.

Villkoren är helt enkelt för dåliga. Intervjuer med avhoppade poliser vittnar om ett stort engagemang för yrket – men även om en stor frustration över löner och arbetssituation. Det är där den stora förändringen måste till, och sanningen är att Socialdemokraternas vallöfte om tusentals fler poliser inte är någonting värt om rekrytering och bemanning inte fungerar.

Många som lämnar polisyrket söker sig i stället till andra myndighetsjobb, bland annat hos Migrationsverket, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen, och tjänar då tusentals kronor mer än vad Polisen kunde ge dem efter flera yrkesverksamma år. Sett till de olika arbetsuppgifterna och samhällsfunktionerna – är det rimligt?

Hela Sverige behöver närvarande polis som har möjlighet att röra sig i det lokala samhället och bygga relationer till medborgarna. Då kräver att polisen återigen blir en attraktiv arbetsplats med bättre villkor och högre löner.

Upprätthållande av lag och ordning måste med nödvändighet vara politikens huvuduppgift. I ett land med ett av världens högsta skattetryck måste åtminstone grundläggande trygghet och frihet garanteras. När så inte sker är det politikernas skyldighet att prioritera om.

Citat: Statens hårda kärna är på väg att bli oroväckande skör.