Polisens årliga problem

Ledare Artikeln publicerades

För två år sedan var det ovanligt högljutt i Araby. Och oroligt och hotfullt och rejäla polisinsatser flera dagar i följd under mellandagarna. Ungdomar for nämligen runt och sköt vilt med raketer. Eller for runt, det var ganska organiserat. Ett trettiotal uppehöll sig i närheten av en bil som tjänstgjorde som förrådsbas av raketer.

Problemet med ungdomar som skjuter raketer är nu inget nytt vare sig för Växjö eller andra platser i Sverige. Här har dock de politiskt ansvariga försökt göra något åt det. Förra året ville kommunfullmäktige som bekant förbjuda fyrverkerier inom stadsgränsen men fick backa efter att både Länsstyrelsen och Förvaltningsrätten dömt ut legitimiteten i beslutet.

Att kommunfullmäktiges drag var påkallat vittnar inte bara larmen från 2015 om utan även stölden av raketer ur en container på juldagen. Folk som stjäl raketer på det sättet är sällan intresserade av att bidra till ett glatt nyårsfirande.

Och gissa vad? Natten till onsdagen fick polisen larm från en kvinna vid Araby vars bil besköts med raketer. Även andra bilar skall ha varit måltavlor.

På gårdagens DN debatt bröstade sig rikspolischefen Dan Eliasson och förklarade att polisen minsann kommer att möta upp den ökande brottsligheten (att den faktiskt ökar är inget Eliasson numer försöker vifta bort). En passus är intressant att fästa mot verkligheten:

”Polisen måste precis som alla andra anpassa sitt arbete efter hur samhället ser ut. Ett exempel är den stora kraftsamling som polisen och andra myndigheter har gjort under senare år. Resurserna styrs mer mot de mest brottsbelastade områdena, där fler polisanställda ingriper mot, utreder och spanar mot grov brottslighet.”

Araby är officiellt ett av landets mest brottsbelastade områden. Här besköts alltså civila bilar av raketer. Dråp eller vållande till annans död ligger i potten. Varken nu eller under de första smällarna 2015 fanns polis där förrän de blivit ditringda.

Foto: Björn Larsson Rosvall/TT

Eliasson räknar också upp angrepp mot polisen som förevarit under året runt om i landet. Men han glömmer attacken mot polisstationen i Araby tidigare i höstas. Inte mindre än två gånger under samma natt blev den utsatt för skadegörelse med bland annat explosiva anordningar.

Nu skall det sägas att det faktiskt har förekommit riktade resurser mot Araby. Den så kallade Arabyinsatsen, som med viss framgång verkade under en period. Men vad som hände var ju att den fick stryka på foten till förmån för Malmös behov av resurser.

Det är där det hela tiden klämmer. Det finns inte nog med poliser, vare sig i Växjö eller någon annanstans. Man förmår inte hålla de kriminella på plats med aktiv och undanträngande närvaro.

Varken Dan Eliasson – eller någon regering – kan runda polisstyrkans storlek som om det vore ett problem bland andra. Det är det allt överhängande problemet och det måste man placera på den första prioriteringsplats där den hör hemma. Till och med straffskärpningar hamnar i skymundan.

Hade Sverige nog med poliser skulle man kanske inte behöva så mycket kameraövervakning eller skottdetektorer som Eliasson ser framför sig. Det skulle till och med kunna vara okej att nyårsraketer säljs helt fritt.