Politisk tystnad kring Youtube

Ledare Artikeln publicerades

Suck. Som politisk chefredaktör skulle jag förstås ha varit snabbare med att ha tittat på Sverigedemokraternas film på Youtube om Socialdemokraternas mörka historia. Men värme och senfärdighet i kombination är en svår motståndare. Nu har Youtube plockat bort den och därmed tvingat mig att skriva om den hur som, vilket inte är säkert att jag hade gjort annars.

Först och främst: Den är säkert vinklad. Blandar sant med halvsant, utelämnar avgörande uppgifter och fulsorterar bland fakta, allt som om en Sverigedemokraternas egen Ola Larsmo hade varit producent. Ändå tror jag tror inte ett dugg på att filmen vid ett kallt betraktande skulle innehålla grövre vinklingar och falskheter än vad Socialdemokraternas valfilmer om Moderaterna har gjort genom åren. Sådana är politikens betingelser.

Foto: Bertil Norberg

Att Youtube ingripit är förstås den bästa reklam som filmen kan få och det är klart att Sverigedemokraternas strateger egentligen gläds åt det här. Men det primära kan inte vara att något slags mediatekniskt knep med detta skall ha lyckats. Det kan heller inte vara primärt i vilken grad filmen innehåller vinklingar. Allt det där är sekundärt. Det primära måste vara det faktum att ett politiskt oppositionsparti fått en valfilm riktad mot ett sittande regeringsparti censurerad av Youtube. Det är och förblir ett häpnadsväckande faktum.

I skrivande stund skall Youtube ha hunnit få kalla fötter en andra gång och har lagt ut filmen igen – med varningstext och åldersgräns (finns det ett effektivare sätt att locka unga?). Men även det draget är sekundärt i sammanhanget.

Jo, Youtube är ett privat företag, men med en erkänd monopolliknande ställning och ett enormt samhälleligt inflytande. Detta, parat med att dess riktlinjer är godtyckliga och att dess ledning bara för ett par månader sedan inkallades till ett slags uppsträckningsmöte med regeringen apropå dess påstådda slapphänthet mot illmarigt material, ger anledning till oro inte prompt för Sverigedemokraterna utan för villkoren för svensk debatt.

Detta inte minst mot bakgrund av att inget annat parti åtminstone i skrivande stund har uttryckt något som helst bekymmer över det inträffade. Men ser de inte längre än dit näsan räcker? Inser ingen av dem att det som drabbar Sverigedemokraterna i dag kan vara deras eget öde imorgon? Alla med beslutsmakt över medieplattformar noterar förstås den officiella tystnaden.

Det parti som borde stå i främsta ledet för att fördöma Youtubes tilltag är förstås Socialdemokraterna. Det skulle vara ett kvitto på friskhet i svensk politisk kultur och skulle dessutom tjäna som en elegant demonstration av att den mörka mentalitet inom socialdemokraterna som filmen vill belysa i alla händelser hör gårdagen till.

Men tystnad råder. Suck.