Radhus på höjden - 3D lösning i tiden

Ledare Artikeln publicerades

Idén med ägarlägenheter kunde ha fått en bättre början i Sverige. Boendeformen introducerades mitt under finanskrisen - och då hjälpte det inte att bostadsköerna sedan länge inte är blott ett fenomen i storstäderna utan en fråga även i tillväxtkommuner som Växjö.

Ägarlägenheter är i själva verket den dominerande bostadsformen i många kontinentala länder. Där kan man äga sitt boende även om det är en lägenhet. Det är därför utländska gäster många gånger har så svårt att förstå vad vi menar när vi ska översätta ordet bostadsrättsförening till engelska.
Visst har den svenska bostadsrätten sina fördelar. Gemensamma upphandlingar och egna insatser på vårens städdagar pressar månadsavgiften. Boendeformen har ju också sina rötter i svensk folkrörelsetradition. Det är stämma, valda revisorer och återkommande festaktiviteter.

Men bostadsrättsinnehavaren har inte alla friheter som den som fullt ut äger sin lägenhet. Den som hyr av en bostadsrättsinnehavare hyr i "andra hand", eftersom innehavaren inte formellt äger bostaden. Villor däremot hyr man i första hand.
I ägarlägenheten är det fritt att bygga om och hyra ut i andra hand. Styrelsebeslut behöver inte inväntas. Att bostadsrättsinnehavaren inte har den hela makten över lån och ränteval, eftersom en stor del av dem ligger på föreningens styrelse, påverkar också värderingen av bostadsrätter. Till detta kommer ett viktigt argument till. Ägarlägenheter i kombination med en friare hyressättning tycks leda till kortare köer.

Men inte heller ägaren till lägenheten kan hyra ut sin bostad till den faktiska kostnaden. Det gäller ju också bostadsrättsinnehavaren. Vad räntekostnader och månadsavgift uppgår till spelar ingen roll vid andrahandsuthyrning. Kostnaderna må uppgå till 7000 kronor. Om en motsvarande lägenhet i allmännyttan hyrs ut till 3500 kronor gäller det priset vid uthyrning i andra hand. Det är bruksvärdesprincipen, inte betalningsviljan eller marknaden som sätter priset! En ägarlägenhet jämställs med en hyresrätt, inte med villan där reglerna är något friare då bruksvärdesystemet är svårare att följa. Villor finns ju vanligen inte i de kommunala bolagens utbud. Det talar nu bostadsminister Stefan Attefall (Kd) om att justera. Ska antalet ägarlägenheter bli fler och förstahandsuthyrningen sätta fart måste också hyressättningen förändras.

I Växjö har flera ägarlägenheter byggts på Öster med utsikt över sjön och Domkyrkan som Smålandsposten skrivit om. Såväl Växjöhem som Hyresbostäder diskuterar att bredda utbudet med radhus på höjden. I det rödgröna budgetalternativet i Växjö krävs för övrigt också fler ägarlägenheter vilket visar att boendeformen idag har en bred politisk uppbackning idag. Motståndet mot den tredimensionella fastighetsbildningen som den kallas är borta. Eget ägande av bostaden uppmuntras från allt fler håll. Det borgar för att ägarlägenheter kommer att bli ett möjligt val vid sidan av villor samt hyres- och bostadsrätter.