Radiotjänsts metoder är otidsenliga

Ledare Artikeln publicerades

TV-avgiften har de senaste åren vållat stora diskussioner om vilka elektroniska plattformar som ska inkluderas i vad som betraktas som TV-mottagare. Därutöver har TV-avgiftens vara eller icke vara varit en minst lika het potatis.

Igår meddelande Högsta Förvaltningsdomstolen att datorer inte ska betraktas som TV-mottagare och därmed inte beläggas med någon avgift. Man väljer alltså att göra en motsatt tolkning än vad Förvaltningsrätten och Kammarrätten gjort. Utifrån de tidigare tolkningarna kunde man, enligt Högsta Förvaltningsdomstolen, inte längre undvika skyldigheten att betala TV-avgiften utan att avstå från all annan väsentlig elektronisk kommunikation. Domstolen menar att en sådan tolkning närmast är att betrakta som en skatt på internet.

Man kan se domen som ett tecken på att det nuvarande finansieringssystemet för public service är otidsenligt och lider av omfattande brister. Framförallt i takt med den teknikutveckling som vi har sett det senaste decenniet, vilket undergräver Radiotjänsts legitimitet.

Reaktionerna på domen från politiskt håll väntade inte på sig. Kristdemokraterna menade att detta var en seger för folket och ett nederlag för byråkratin. Även Centerpartiet uttryckte sig positivt som ansåg att domen bekräftar att lagstiftningen är förlegad.

Utfallet av domen kommer gissningsvis inte påverka den genomsnittliga familjen särskilt mycket. Däremot kommer många studenter och småföretagare som primärt använder sig av datorer i vardagen, och som lever på knappa ekonomiska marginaler, sannolikt att andas ut.

En majoritet av riksdagspartierna är öppna för en förändring av dagens finansieringssystem. När Public service-kommittén presenterade sina förslag på förändringar (SOU 2012:59) för kulturdepartementet innehöll betänkandet bland annat ett förslag om ett reformerat finansieringssystem. Kulturminister Lena Adelsohn-Liljeroth uttryckte sig då i positiva ordalag, men under något mystiska former togs förslaget bort ur den proposition som riksdagen senare skulle rösta om. På grund av detta kommer vårt nuvarande system bestå fram till den 31 december 2019, och först efter det kan nya regler börja gälla.

Det är nödvändigt att ett nytt regelverk kommer på plats så fort som möjligt. Ju mer folk inser att Radiotjänsts metoder är otidsenliga kommer missnöjet att öka och betalningsviljan minska, vilket knappast bör ses som ett hållbart arbetssätt om man vill upprätthålla legitimitet för samhällets institutioner.