Rätt att dö innebär plikt att döda

Ledare Artikeln publicerades

Erkki Kiiala dog för två veckor sedan. Hans berättelse är gripande. För några år sedan avslutades hustruns liv på samma sätt; genom assisterat självmord. Båda led av kroniska sjukdomar, och blev allt sämre med åren.

Det går att känna djup sympati för deras val. Berättelsen om vägen från lidande till död är gripande. Båda sökte också debatt om frågan. I Sverige är självmordskliniker förbjudna.

Men frågan måste betraktas ur fler perspektiv än enskildas upplevelser, vilket det sällan görs när dödshjälpsförespråkare som riksdagsledamoten Staffan Danielsson (C) tar till orda. Han är med i ett nätverk av riksdagsledamöter som är för aktiv dödshjälp och kräver en förändrad politik.

Vi tycker i dag att det är självklart att vi människor själva bestämmer över våra liv och kroppar. Det låter ju fint. Men det är en princip som om man drar den till sin spets också öppnar för organhandel, sexhandel och droghandel. Var och en har ju rätt att bestämma över sin egen kropp. Det är den liberala synen på människan som rakt igenom rationell, stark och oberoende som gör sig påmind i resonemanget. Gränserna suddas ut, och så väcks frågan om varför det bara är svårt sjuka som ska få tillgång till dödshjälp, varför inte erbjuda alla som vill när man ändå avfärdat moraluppfattningar som religiöst dravel?

Liberalerna tar inte hänsyn till att kvinnan som säljer sin kropp ofta är tvingad till det, av ekonomiska eller andra skäl. Mannen som börjat experimentera med droger riskerar att bli slav under sitt beroende och skapar med sin fria vilja ofrihet för sin omgivning. Den sjukes val att dö kan vara en väg bort från skuldkänslor gentemot anhöriga. Frivilligheten visar sig sällan vara ett uttryck för den fria viljan.

Med rätten att själv bestämma när och hur man ska dö följer också skyldigheten för någon att utföra uppgiften. Förespråkare för dödshjälp förnekar ofta detta. Förmodligen för att det är svårt att få gehör för en plikt att döda. Vi har ingen samvetsfrihet inom den svenska vården, och det är svårt att tro att Staffan Danielsson med sina dödshjälpsvänner i riksdagen förordar någon sådan.