Regering utan rygg

Ledare Artikeln publicerades

Hurraropen på Brottsförebyggande rådet, BRÅ, steg nog inte till taket när det blev känt att regeringen beslutat ge rådet i uppdrag att utreda varför sexualbrotten ökat så kraftigt i Sverige, och se om det handlar om en speciell grupp gärningsmän. Det är för mycket i den överlämnade påsen som BRÅ helst inte vill ha innanför väggarna.

För det första är det förstås inte de senaste decenniernas ökning av sexualbrott som fått regeringen att agera, vilket den vill påskina i sin uppdragsbeskrivning. Det är den märkbara ökningen just de allra senaste åren. 2015 var nämligen ett rekordår som slogs med råge 2016. Och BRÅ:s kriminologer har pantsatt en hel del trovärdighet i påståendet att våldsbrottsligheten inte alls stigit på ett sätt som är värt några starkare polisiära åtgärder.

För det andra har regeringen överlåtit åt BRÅ att avgöra om de även skall ringa in det här med utländsk härkomst i sin studie. Och det vill BRÅ förstås inte eftersom frågan om invandrares brottslighet är någon de hittills värjt sig mot så gott de har kunnat. De har ingen lust att trampa i ett politiskt minfält, må det i det här fallet vara deras uppgift eller inte.

Men oavsett hur BRÅ väljer att hantera detta får de svårt att vinna över regeringen i patetik. För naturligtvis är det i Rosenbad som den här sortens politiskt känsliga avgöranden skall ske. Om regeringen ser en anledning att misstänka härkomst som en förklaringsfaktor bakom ökningen av sexualbrott mot kvinnor så får man helt enkelt säga det och ta debatten. Men det har man uppenbarligen inte mod till så man väljer att kasta över den heta potatisen till en myndighet istället.

Foto: Anders Wiklund/TT

Vad BRÅ än väljer blir det förstås fel. Antingen väljer man att blunda för det här med härkomst och blir anklagad för att mörka relevanta fakta i kampen mot kvinnors utsatthet eller så undersöker man det men blir istället anklagad för etnisk profilering. Det är ingen rolig sits men den bör i alla händelser inte vara någon annan än regeringens. Regeringen är nämligen vald för att fatta beslut som upprör antingen den ene eller den andre. Den ryggradsförmågan ingår i förtroendeskapet.

Men nu kan man alltså två sina händer inför vilket val BRÅ än gör, eftersom man har uppdragit åt rådet att inte bara fatta ett metodbeslut inom ramen för den forskning som bedrivs utan även fatta ett politiskt beslut. Som statskonst betraktat är denna regeringsåtgärd snarast föremål för forskning i sig.

Oavsett om man tycker att kategorin utländsk bakgrund bör finnas med i informationsunderlaget kring kampen mot sexualbrott (Smålandsposten är av den uppfattningen) eller inte står det väl med detta tämligen klart för de flesta att den där ryggraden behöver stärkas upp i Rosenbad.