Reinfeldt bör lära av Björklund

Ledare Artikeln publicerades

Jan Björklund är mycket bättre än Fredrik Reinfeldt på skolfrågan. Orsaken är att Björklund vågar vara kulturkonservativ, medan Reinfeldt vill vara modern.

Fredrik Reinfeldt ägnade gårdagens jultal åt skolan. Vissa tolkar detta som att Moderaterna nu vill roffa åt sig Folkpartiets profilfråga. Men Reinfeldt hyllade Jan Björklund och Folkpartiet, och med tanke på att oppositionen den senaste tiden har attackerat Björklund för skolans svaga resultat kan man snarare se Reinfeldts ämnesval som att han ger stöd åt sin utbildningsminister. Alla vi som ser skolan som en av politikens viktigaste ödesfrågor ser dessutom värdet i att så många politiker som möjligt engagerar sig i skolan.

Reinfeldts tal visade dock att han inte är en lika klok skolpolitiker som Jan Björklund. Nu sätter kanske både folkpartister och moderater kaffet i vrångstrupen, men det som gör Björklund bättre är att han har en genomtänkt kulturkonservativ syn på skolan medan Reinfeldt har ett ängsligt, blött finger i luften och vill visa att han är "modern" och "hänger med sin tid".

Att den liberale partiledaren har en kulturkonservativ syn på skolan beror sannolikt på att han har gjort den korrekta bedömningen att det bara är så skolan kan lyckas med sitt kompensatoriska uppdrag. En "progressiv" och "modern" skola som låter eleverna själva välja vad de vill jobba med förstärker skillnaderna som eleverna har med sig hemifrån. En kulturkonservativ skola som säger att populärkultur och sociala medier kan ni ägna er åt på fritiden, i skolan förmedlar vi kunskapsarv och klassisk bildning, har mycket större chans att kompensera elever som kommer från familjer utan studietradition.

Reinfeldt tycks däremot inte ha analyserat hur skolan ska lyckas med det kompensatoriska uppdraget. Eller så har han det, men prioriterar att framstå som "modern" och "framstegsvänlig". För när Reinfeldt hyllar lärare som låter eleverna surfa på sina "paddor" eller spela dataspelet Minecraft på lektionstid kanske han vinner poäng hos skoltrötta elever och undervisningströtta lärare. Tyvärr ansluter han sig samtidigt till en socialdemokratisk tradition som hävdar att om eleverna bara får ha lajbans och ägna sig åt samma saker i klassrummet som de gör på sin fritid, då kommer skolan att bli världsbäst och kunskapsklyftorna att försvinna. Metoden har prövats i svensk skola i decennier, med följden att resultaten blir allt sämre och klyftorna allt större.

Man får inga jobb och klarar ingen högskoleutbildning för att man kan spela Minecraft och surfa på en padda. Jobb, högre utbildning men även deltagande i samhällslivet kräver en kunskapsgrund där läsförmågan är den allra viktigaste kompetensen. Läsförmågan övas när man läser längre, krävande böcker – inte när man läser surfanpassade snuttar på paddan. Om skolan tramsar bort elevernas undervisningstid med spelande och surfande är det de elever vars föräldrar ser till att de läser på fritiden som kommer att klara sig bäst i livet.

Därför bör Reinfeldt lära av sin utbildningsminister och sluta att vara så angelägen om att verka "inne" och "modern".