Renoverad bostadspolitik

Ledare Artikeln publicerades

Bostadspolitik har i Sverige många gånger varit synonymt med stora satsningar; miljonprogram och miljardsubventioner. Bostadsköer har rest krav på nya subventioner och regleringar. Detta trots att det är regleringar och skatter som bidragit till att bostadsköerna numera ringlar sig runt lägenheterna även i Växjö.

Regeringens bostadspolitiska förslag som presenterades i går innehåller främst regelförändringar - inte massor med miljarder. Det är faktiskt vad bostadsmarknaden behöver. Det är små steg mot mer marknad som nu införs, av bostadsminister Stefan Attefall (KD). Det är några av de verkliga orsakerna till bostadsbristen och köerna som angrips.
Ta frågan om andrahandsuthyrning av bostadsrätter till exempel. Vem hyr i dag ut vitt när andrahandshyran för den renoverade bostadsrätten i ett attraktivt område, finansierad med besparingar och banklån, ska sättas efter en lägenhet i allmännyttan? Bostadsrätten i Växjö innerstad ska kosta som lägenheten i Araby. Så blir varje uthyrning i princip en förlust, för innehavaren av bostadsrätten. Skattereglerna har ju historiskt inte heller stimulerat andrahandsuthyrning även om det nu blir förmånligare. Och den uthyrning som inte blir av är en förlust för den som söker bostad.

Förutsättningen för att uthyrningen alls blir av är att bostadsrättsföreningen godkänner ansökan. I denna fråga har föreningens styrelse i dag det sista ordet. Man äger ju som bekant inte sin lägenhet, man är en andelsägare i en förening. HSB invänder föga förvånande att föreningar kan bli instabila. Delaktigheten påstås minska om bostäder hyrs ut i andra hand, trots att det finns regler om tidsbegränsning. Men bostadsrättsinnehavaren har samtidigt fortsatt all anledning att bevaka föreningens förehavanden. Vem vill se värdet på sin egen andel minska?
Andrahandsuthyrning kan bara kapa en bortre del av bostadskön. I förslaget från regeringen ryms också stimulanser för nybyggnation av småhus, något som också berör en pressad Småländsk trähusindustri. Skattebefrielsen för nybyggda villor förlängs. Elimineras skattebördan minskas för övrigt också behovet av subventioner.
När det gäller flerbostadshus sänks fastighetsavgiften för att uppmuntra nybyggnation. Otillräckligt? Ja, möjligen. Fast tillräckligt långtgående för att intresseorganisationen Villaägarna ska protestera mot att barnfamiljer sed vanliga inkomster som bor i en något äldre villa ”skattediskrimineras” i jämförelse med hyresgästen.