Rimliga höjningar målet

Ledare Artikeln publicerades

I en ledare i Smålandsposten 11/3 med rubriken” Reform ut i sanden” påstår skribenten att Hyresgästföreningen har gått med på ”ovanligt höga hyreshöjningar” i syfte att visa att det inte finns behov av politiska åtgärder. Detta stämmer inte.

Foto: Bertil Ericson / TT

Hyresförhandlingar kommer aldrig att tillåtas få vara en del av ett politiskt spel. Hyresgästföreningens mål med varje hyresförhandling är att nå en överenskommelse som ger hyresgäster så rimliga hyreshöjningar som är möjligt. Detta är målet med varje hyresförhandling.

Hyresgästföreningen har bedrivit och kommer att bedriva opinionsbildning i de frågor som är viktiga för medlemmarna. Där ligger frågan om marknadshyra som inte är efterfrågat av någon annan än ett fåtal politiker. När det gäller hyresförhandlingarna har vi inget annat för ögonen än att de boende i hyresrätt ska få så rimliga höjningar som är möjligt. Vi kommer från en period med historiskt låga höjningar och ser nu att nivåerna ökat lite med bakgrund av det ekonomiska läget, dvs när räntorna går upp så får det effekt på hyrorna.

Om vi ser till fakta kring årets förhandlingar går det att konstatera att i till exempel Växjö kom Hyresgästföreningen överens med ett av de allmännyttiga bolagen, Vidingehem AB, om en hyreshöjning på 1,4 procent. Detta är visserligen en något högre höjning än förra året, men historiskt är detta en ovanligt låg hyreshöjning. Med det andra allmännyttiga bostadsföretaget i Växjö, Växjöbostäder, nådde vi tyvärr ingen överenskommelse, utan denna förhandling strandade och kommer att avgöras av tvistlösningsorganet Hyresmarknadskommittén.

I övriga kommuner i Småland landade överenskommelserna på allt från noll procent i Tingsryd, upp till 1,9 procent i till exempel Ljungby. Även vissa av dessa överenskommelser ligger visserligen genomsnittligt på en något högre nivå än förra året, men detta är ändå mycket låga höjningar om man ser längre tillbaka i tiden än de senaste åren. Skillnader i hyreshöjningar mellan olika kommuner beror helt enkelt på att förhandlingarna är lokala och att förutsättningarna när det gäller kostnader för att bedriva bostadsverksamheten ser olika ut mellan de olika kommunerna. Det kan till exempel handla om taxor och avgifter som ofta skiljer sig stort.

Det fanns många som var berörda av de diskussioner som fördes i samband med regeringsförhandlingarna. Det är rimligt eftersom det på många sätt skapade oro för människor och inte minst för Hyresgästföreningens medlemmar. När det finns oro så uppstår också lätt missförstånd. Hyresförhandlingar kommer aldrig att tillåtas få vara en del av ett politiskt spel. Alla människor har rätt till ett tryggt boende och det ska alla parter vara både medvetna och varsamma om.

Björn Johansson

Ordförande Hyresgästföreningen region Sydost