Romer måste följa samma regler som alla andra

Ledare Artikeln publicerades
Permanenta läger är ingen lösning på problemet.
Foto:ADAM IHSE / EXPONERA
Permanenta läger är ingen lösning på problemet.

Det finns både juridiska, praktiska och moraliska skäl för kommuner att inte upplåta mark åt EU-migranter.

En grupp bulgariska romer som tältat i Växjös västra delar kommer troligtvis att avhysas under nästa vecka. Carin Högstedt (V) vill att kommunen upplåter en parkeringsplats till de avhysta. Hon säger att "vi har en skuld till den här gruppen människor".

Det må vara sant om Högstedt med "vi" menar vänsterpartister. Det var ju deras systerpartier som styrde länderna där de östeuropeiska romerna förtrycktes, exkluderades och till sist lämnades i stor fattigdom, trots alla fagra löften. Däremot har inte "vi" i betydelsen vi Växjöbor någon kollektiv skuld till bulgariska romer. Vi har i stället en skyldighet att behandla dem som vi skulle behandla någon annan som reste hit inom ramen för EU:s fria rörlighet.

Regeringens samordnare för arbetet med utsatta EU-medborgare, Martin Walfridsson, har i sommar varit kritisk mot det fåtal kommuner som har upplåtit mark åt för EU-migranter att sätta upp läger på. Det är en form av särbehandling som kommunallagen inte tillåter. Kommunen har en likabehandlingsprincip att rätta sig efter och dess tjänstemän kan inte på etnisk grund välja ut vilka som ska få ta del av en förmån. Det skulle vara en form av diskriminering. I sådana fall måste samma tjänst vara öppen för alla andra. Och även då skulle det finnas ett problem i att kommunen konkurrerade med befintliga campingplatser. Walfridsson har också påpekat att kommuner som upplåter mark mot gällande lagar riskerar att skapa permanenta kåkstäder. Vilket ju är en utveckling som vi i Sverige i alla andra sammanhang vill undvika.

De bulgariska romernas fattigdom och utsatthet berör de flesta oss. Men vi måste agera på ett sätt som långsiktigt hjälper gruppen. Vi ska inte fatta panikbeslut som cementerar utanförskap. Regeringens samordnare kommer att presentera förslag efter årsskiftet. Men klart är att fokus ligger på att hjälpa romerna att integreras i sina hemländer. Till exempel finns redan ett påbörjat samarbete med Rumänien. När EU-medborgare är på besök här ska de ha samma rättigheter och skyldigheter som alla andra. I de fall där tillresta grupper inte respekterar våra lagar eller de bofasta människornas rättigheter är det heller inget giltigt skäl för att särbehandla.