S i armkrok med SD mot det regionala flyget

Ledare Artikeln publicerades

I Smålandspostens ledare den 19 april uppmanas länets S-politiker att bekänna färg när det gäller de extra pålagor på landets flygplatser som socialdemokrater med stöd av bland andra Sverigedemokraterna vill driva igenom i riksdagen.

De vill återskapa det monopol för flygledning som gällde tills 2010. Som representanter för ägarna till Småland Airport ser vi med oro på det förslag som den oheliga alliansen av S, MP, V och SD lägger. Småland Airport valde att 2010 göra en upphandling av flygledningen, vilken nu sköts av det privata ACR (Aviation Capacity Resources AB). Totalt är det nio flygplatser där flygledningen drivs av privat företag. Men enligt helt samma säkerhetsrutiner, kontroller och tillståndsgivning som gäller för statliga Luftfartsverket. För vår flygplats minskade kostnaderna för flygledning med 30 procent, totalt 3 miljoner per år efter upphandlingen. Detta är alltså kostnader som S och SD vill vältra över på länets och kommunernas skattebetalare.

För om flygledningen återregleras innebär det att marknaden för de privata företagen på sikt försvinner. Tidigare socialdemokratiska statsrådet Ulrica Messing och förre VD:n för SAS Jan Carlzon, sitter i styrelsen för ACR. De båda har i en artikel i Dagens Industri varnat för just detta. De ser med stor oro på utspelet från S, V, MP och SD. För det finns inga sakliga skäl till återregleringen. Tunga remissinstanser som SKL, de regionala flygplatsernas branschförbund SRF, Swedavia, flygbolagen och flera statliga myndigheter har dessutom avstyrkt att åter monopolisera flygledningen.
SD och S går nu i armkrok mot det regionala flyget! Var det inte ett löfte från S att aldrig låta SD få inflytande över sin politik? Vi är oroliga för det regionala flygets framtid med dessa fullkomligt onödiga extra pålagor som klåfingriga politiker från de rödgröna och SD vill ålägga oss. Vi värnar vår flygplats!

Suzanne Frank (M)
Landstingsstyrelsens ordförande
Bo Frank (M)
Växjö kommunstyrelses ordförande
Mats Johnsson (M)
Alvesta kommunstyrelses ordförande