Sätt stopp för EU-skatten!

Ledare Artikeln publicerades
EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker.
Foto: Virginia Mayo
EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker.

EU-kommission väntas i veckan föreslå att enskilda medlemsländer fråntas vetorätten i skattefrågor. Förslaget är inte nytt, men blir nu alltså skarpt. Det är svårt att i nog kraftfulla ordalag understryka hur oerhört dålig den idén är. Det utgör inte bara ett allvarligt hot mot nationellt självbestämmande utan också ett hot mot Europasamarbetets legitimitet.

EU-länderna har sedan länge kommit överens om vissa gemensamma skatte- och momsregler. Eftersom Europa skall utgöra en gemensam marknad – det man kallar ”den inre marknaden” – så ligger det i allas intressen att skattesystemen är utformade efter ungefär samma principer. Syftet är att underlätta för företag och enskilda att röra sig mellan olika länder och enkelt kunna bedriva verksamheter i flera delar av Europa samtidigt.

Det är rimligt. Men för att samtidigt respektera att skattepolitiken alltjämt är nationell kompetens säger EU:s regler det krävs total enighet bland medlemsländerna för att göra ändringar av den gemensamma skattepolitiken.

Det tycker EU-kommissionen är ett problem eftersom det sätter käppar i hjulet för deras vilja att ge EU beskattningsrätt. Efter en mandatperiod av Brexit och regeringsbildningar med populistpartier är det en imponerande tondövhet att fortsätta driva frågan om EU-skatter.

Skattefrågan hänger ihop med debatten om EU:s långtidsbudget. Det kommande året väntas inom EU till stor del ägnas åt hur EU:s budget skall se ut åren 2021 till 2027. Nya utgifter har tillkommit, relaterat till exempelvis migration och gränser, samtidigt som Storbritannien av allt att döma går ur EU (och därmed slutar att betala sin medlemsavgift). Detta skapar ett stort glapp mellan de utgifter EU vill ha, och de inkomster unionen faktiskt har.

Istället för att justera på utgiftssidan föreslår EU-kommissionen att medlemsavgifter chockhöjs (för Sveriges del med cirka 35 procent) samt att en rad överstatliga skatter införs. Bolagsskatt och en skatt på plastavfall, bland annat.

Det här tycker naturligtvis inte alla medlemsländer är en speciellt tilltalande tanke. Och då är vi tillbaka på EU-kommissionens slutsats att vetorätten i skattefrågor skall tas bort.

Att EU finansieras genom avgifter från medlemsländerna är en av få saker som faktiskt fungerar som en motvikt mot de ständiga kraven på ökade utgifter. Genom att ta steg mot egen beskattning luckras denna motvikt upp, i en tid då motvikten kanske behövs mer än någonsin tidigare.

Att ge EU beskattningsrätt är att omdefiniera relationen mellan EU och nationalstaterna på ett mycket grundläggande sätt. Att frågan överhuvudtaget lever och frodas i EU:s institutioner är ett demokratiskt misslyckande.

Tidningen Financial Times har tagit del av ett internt PM från EU-kommissionen som slår fast att ”frågan inte längre är om vetorätten i skattefrågor skall avskaffas, utan hur och när det skall genomföras”.

Det är viktigt att slå fast att detta inte är ett självspelande piano. EU-kommissionen sitter där på medlemsstaternas nåder. Sverige måste nu samla stöd i ministerrådet för att skicka ett entydigt budskap till EU-kommissionen om att skattefrågan måste bort från bordet.