Småföretagarpolitik är landsbygdspolitik

Ledare Artikeln publicerades

Näringsminister Annie Lööf presenterade igår budgetsatsningar som innebär många efterlängtade lättnader för småföretagen. Det är bra. Fyra av fem nya jobb skapas i småföretag. Sänkta egenavgifter, mindre omfattande revisionsplikt och ett förbättrat högkostnadsskydd gör småföretagens vardag lättare och låter dem sysslar med det de gör bäst: skapar mervärdet som så småningom blir allas vår välfärd.

Under de interna förhandlingarna i regeringen var det tydligt att Kristdemokraterna och Centern hade fått stryka på foten. De hade önskat ett slopande av arbetsgivarnas ansvar att betala lön för den andra sjuklöneveckan. Liberala Expressen menade att Lööf blivit överkörd i budgetförhandlingarna. Det är dock att ta i. Vad som skett är att regeringen arbetat fram ett förslag som är mer träffsäkert än en slopad andra sjuklönevecka. Man använder reglerna från 2010 om ett högkostnadsskydd och gör dem mer inriktade på att hjälpa de minsta företagen. Det är rättvist och klokt. Frågan om ansvaret för sjuklönen kommer dessutom återkomma i en större uppgörelse om socialförsäkringspolitik. Det finns ett brett stöd i riksdagen för att lyfta bort sjuklöneansvaret från företagen. Det är ett regelverk som kostat Sverige många jobb, inte minst bland ungdomar som är en riskgrupp när det gäller sjukskrivningar. En sådan reform kommer dock att kosta pengar och det är viktigt att man inte bara stuvar om utgifterna, så att de till exempel kommer tillbaka i form av höjda arbetsgivaravgifter. En sådan lösning skulle drabba de små företagen.

Socialdemokraterna kommer nu ha en möjlighet att kritisera regeringen utifrån en förment företagsvänlig position. Löfven lovade reformen redan i sitt första sommartal och 1,5 miljarder lär öronmärkas åt uppgiften i den kommande budgeten. Samtidigt vill dock S återinföra arbetsgivaravgifter på unga för mer än 14 miljarder. Det kommer slå mot landsbygdssamhällen som är beroende av att de lokala småföretagen har råd att anställa byns unga.