Solidaritet förutsätter arbetslinje

Ledare Artikeln publicerades

Kostnaderna för mottagandet av nyanlända har ökat under senare år. Samtidigt har kostnaderna för ekonomiskt bistånd minskat. Det är två särskilt intressanta utvecklingskurvor i Växjö kommun.

Kommunstyrelsens ordförande Bo Frank (M) har gjort sig ett namn som kritiker av asylsystemet. Invändningarna har varit av praktisk art, mottagandet måste fungera. För en vecka sedan undertecknade samme Frank ett avtal med Migrationsverket om att utöka antalet platser för ensamkommande flyktingbarn till elva. Det kan komma att innebära en årlig genomströmning av 30 pojkar mellan 15 och 17 år. Dessa ungdomar måste tas om hand någonstans i Sverige. Nu får fler chansen att hamna i en av landets bäst lämpade kommuner.

Om den frispråkige Bo Frank varit den person han ibland anklagas för att vara hade det inte blivit något avtal med Migrationsverket. Det är i handling varje politiker visar vad han eller hon står för.

Efter några år av ökade kostnader för ekonomiskt bistånd är Växjö nu tillbaka och till och med under den nivå som gällde före den globala finanskrisen 2009. Alliansen har kombinerat ett relativt högt mottagande med en offensiv arbetslinje. Till bilden hör att den borgerliga regeringens satsning på nystartsjobb har haft en avgörande roll. Kort handlar det om att kommuner erbjuder tillfälliga anställningar som möjliggör för nyanlända att kvalificera sig för a-kassa. Det är en modell som inte går fri från invändningar. Men det är samtidigt rätt att föra in personer som står långt från arbetsmarknaden i rätt miljö. Arbetsföra människor hör inte hemma inom socialtjänsten utan hos Arbetsförmedlingen. Det är här de möts av både krav och stöd att gå vidare, med målet att försörja sig själva och också bidra till samhällets utveckling.

För att en solidarisk hållning ska vara hållbar krävs en konsekvent arbetslinje med kontroll och uppföljning. Mot bakgrund av att Sverigedemokraterna är tungan på vågen i fullmäktige står hoppet till att andra partier sluter upp bakom Alliansen, åtminstone på detta centrala område.