Stabila finanser framför allt

Ledare Artikeln publicerades

I Voltaires Candide upprepar Doktor Pangloss oavsett hur mycket elände som drabbar bokens huvudperson att vi lever i den bästa av världar. Finansminister Anders Borg (M) höll ett anförande med liknande tema inför de moderata ombuden på partistämman i Norrköping.

På den efterföljande presskonferensen fick han därför den naturliga frågan om han kunde peka på något som blivit sämre. Men det är väl för Borg som med Pangloss inte en del av rollkaraktären.

Prioriteringarna inför nästa mandatperiod har börjat ta form. Och här är Borg tydlig med att det under senare tid kritiserade överskottsmålet i svensk ekonomi går först. Den senaste tidens opinionsmätningar till trots, det högsta förtroendet i frågan om statens finanser har hittills i Sverige korrelerat med valsegrar. Med högra krav på arbetsmarknaden blir det moderata svaret utbildning och arbetsmarknadsåtgärder. Värnskatten förklarade vara av underordnad betydelse, medan företagsskatter står högre på listan över tänkbara åtgärder. Någonstans i en avlägsen framtid finns en ambition om att ytterligare vidga jobbskatteavdraget. Att höja nivåerna i de sociala försäkringarna finns dock inte på kartan, då det anses riskera andra välfärdssatsningar.

Tvärtemot tidigare uppfattning talade sig finansministern varm för enprocentsmålet i biståndsbudgeten. De senaste dagarnas rapportering om brister får inte tas som ursäkt för att strypa biståndet, var budskapet. Enprocentsmålet förklarades vara en solidaritetsplikt. Ännu ett politiskt område av moderat förnyelse.

?

I Växjö kommer budgeten för 2015 att antas först i november nästa år i stället för under våren. Socialdemokraterna protesterar och anklagar alliansen för feghet. Nyordningen är inte unik, utan har tillämpats tidigare i Växjö. Visst spökar det parlamentariska läget, men i grunden är det sunt att en ny majoritet i kommunen får chansen att forma en budget utifrån sina löften i valrörelsen. Hälften av landets kommuner resonerar likadant. Växjös socialdemokrater tycks agera utifrån principen att sätta sig på tvären för sakens skull. Så finns förstås även en lockelse i att med hjälp av Sverigedemokraterna och den politiska vilden i fullmäktige plocka isär alliansens budget inför valet. Om man hade sneglat lite mer på sina partikamrater i S-styrda Kalmar hade man kanske förstått att framgångar byggs på ett annat sätt. Kalmar tillämpar för övrigt samma budgetordning som Växjö nu ansluter sig till. När kommer utspelen från Socialdemokraterna i Växjö om att Kalmars starke man Johan Persson (S) är feg?

?

Adam Smith (1723-1790) betraktas av många som nationalekonomins fader. Men han sägs ha haft problem med en del av studenterna, som hade det (dåtida) dåliga omdömet att för anteckningar under seminarierna. Smith lär ha hatat "klottrare". Skälet till det beskriver Bo Sandelin i sin SNS-skrift om filosofen var att bevara den intellektuella egendomen. På den här tiden var det vanligt att kopior av studenters anteckningar såldes i bokhandeln, och risken fanns att innehållet i Smiths föreläsningar skulle publiceras i ett annat namn.
Varje tid har sina svar på hur upphovsrätten ska försvaras. Kultursektorn har genomgått stora förändringar under det senaste decenniet, med en nedladdningskultur som inte erkänner begrepp som mitt och ditt. En inställning som har exploaterats politiskt i olika grad inom stort sett alla partier. Vänster-högerdimensionen är ändå tydlig.
Men utgångspunkten stå emot kapitalstarka bolag med distributionsmonopol till förmån för en underklass som hindras att ta del av kulturutbudet håller inte vid närmare granskning. Som Per Strömbäcks visar i sin bok ”Drömmen om Alexandria – den digitala distributionens dilemma” är det nya storföretag som gynnats av ett svagare upphovsrättsskydd. Och teleoperatörer och bredbandsföretag har till skillnad från förlagen och skivbolagen inte tillgodosett upphovsmännens intressen.
Först under senare år har enkla betaltjänster underlättat för den som vill konsumera musik och film på ett lagligt sätt. Det är ett sundhetstecken att artister hotar att dra Spotify inför domstol, med syfte att få en större del av kakan. Bara det faktum att det i dag finns strukturer som möjliggör överenskommelser om ersättning är en framgång för kultursektorn. Efter nära fem år av förhandlingar har nu också Stim (Svenska Tonsättares Internationella Musikbyrå) och Youtube tecknat ett avtal som innebär att etablerade artister får del av webbplatsens reklamintäkter. Små steg i rätt riktning och en strimma hopp för berättelsens verkliga lilla människa – kulturarbetaren.