Stödet måste vara ömsesidigt

Ledare Artikeln publicerades

Staten har fått det allt svårare att hantera de ökade flyktingströmmarna, varav många kommer till just Sverige. Nyligen skrev Migrationsverket upp sin prognos till 100 000 väntade asylsökande bara nästa år.

Att en ansträngd situation som denna har gett stora möjligheter för entreprenörer att sko sig ekonomiskt är uppenbart. Boende för flyktingar har visserligen ordnats snabbt, men till väldigt höga priser.
Det är dock ingen tillräcklig lösning för Migrationsverket, som nu är i akut behov av lokaler och därför ber Svenska kyrkan att ställa upp med församlingshem. Svenska kyrkan, liksom andra samfund, har länge haft ett starkt socialt engagemang för utsatta i samhället, men detta på eget initiativ. Så är också fallet i denna fråga – Sveriges kristna råd har varit tydligt. Men att Migrationsverket nu ber om ytterligare ansvarstagande påvisar det uppenbart akuta i situationen.

Det verkar dock som om den rödgröna regeringen tror att civilsamhället kommer att vara starkt oavsett försämrade förutsättningar. Regeringen har gått i täten både för att ta bort gåvoavdraget samt sänkt det ekonomiska stödet till samfunden. Som bekant är emellertid inte Svenska kyrkan längre en del av staten med de ekonomiska försämringar det innebär.
Att staten vältrar över sitt ansvar på civilsamhället är problematiskt och oroväckande. Situationen anses vara så ansträngd att kyrkliga organisationer som det annars endast brukar fnysas åt, nu önskas vara med och hjälpa till. Ett exempel är Frälsningsarmén, vilket politiker på grund av samfundets organisation och inställning brukar vara snabba att markera avstånd mot; däremot är det inget problem när det sociala arbetet utförs, vilket regeringen och Migrationsverket förmodligen förväntar sig.
Samfunden ska givetvis fortsätta sitt sociala arbete, men då krävs det att regeringen inte försvårar det.

Mattias Holmström