Svampar och lokaldemokrati

Ledare Artikeln publicerades
Foto:Leif R Jansson/TT

Endast fyra koalitioner har helt spruckit, meddelar Dagens Samhälle efter att ha synat de blocköverskridande styrena i kommuner och landsting sedan början av 2015, alltså i praktiken sedan förra valet. Men vad som är frapperande är också den stora ökningen av blocköverskridande koalitioner över huvud taget sedan 2006. Då bildades trettiosju mot senaste valets hundra.

Eventuellt kan man utgå från att trenden är ännu starkare eftersom Dagens Samhälle gör misstaget att inte räkna med koalitioner mellan Miljöpartiet och borgerliga partier. Hur som helst är det en utveckling att ta i beaktande, på gott och ont.

På riksplanet hade det varit direkt osunt. Blocköverskridande överenskommelser är en sak, men koalitioner skall användas med stor försiktighet och framför allt med ett tydligt slutdatum. I annat fall undermineras väljarnas möjlighet till ansvarsutkrävande.

På kommunal nivå är det betydligt lättare att forma alternativ till de etablerade partierna. Och så har också skett och sker i hög utsträckning. Mindre lokala partier skjuter som svampar upp ur jorden och kommer att i än ökad grad färgsätta även 2018 års val.

Det är ju heller inte lika mycket som står på spel på kommunal- och landstingsnivå. Men heller inte lika lite som debatten ibland ger sken av. Mellan den kommun med högst skattetryck och den med lägst skiljer det så mycket som fem kronor. Det är en kännbar skillnad. Så avideologiserad och pragmatiserad är ändå inte svensk lokalpolitik.

Intressant är att Sverigedemokraterna, den stora etablissemangsutmanaren på riksplanet, inte lyckas få samma genomslag på ”lägre” nivåer. En sträv men nog inte helt osann förklaring är att partiet, om man bortser från Skånetrakterna, lider av alltför låg kompetens. Inte minst om man till bilden lägger problemen med avhopp och bristande rekryteringsunderlag.

Hur som helst finns det en risk med den värme som sprider sig mellan de etablerade kommunpartierna. En allt för stark känsla av samhörighet leder i sin förlängning till maktmonopol och med alla dess kända risker för missförhållanden. Att svenska kommuner har ett starkt självstyre är bra, men till dess avarter hör den bristande revisionen. Maktgranskningen är helt enkelt för svag och det borgar för en ständigt underliggande fara med blocköverskridande koalitioner.

Citat: På kommunal nivå är det betydligt lättare att forma alternativ till de etablerade partierna.