Sverigedemokraterna kan bli det största partiet

Ledare Artikeln publicerades
Norrhultsbon Mattias Karlsson (SD) uppges vara en viktig strateg bakom partiets uppgång.
Foto:Henrik Montgomery/TT
Norrhultsbon Mattias Karlsson (SD) uppges vara en viktig strateg bakom partiets uppgång.

Mycket tyder på att stödet för Sverigedemokraterna växer snabbt.

Igår presenterades en opinionsmätning från Sentio där SD såg ut att vid ett riksdagsval kunna bli Sveriges näst största parti med 23,3 procent av väljarna bakom sig. Vanligtvis tillskrivs Sentios mätningar litet värde eftersom de använder mindre tillförlitliga mätmetoder än till exempel SCB, samt att institutet anses vara kopplat till SD-sfären.

Dock går det inte att avfärda mätningen. För Sentio har tidigare varit bäst på att förutse SD:s valresultat. För de etablerade opinionsinstituten har det visat sig svårt att mäta SD:s stöd. Bland annat därför att folk inte alltid vill berätta att de tänker rösta på det invandringskritiska partiet.

Om man ska tro Sentio är SD i opinionen nu förbi Moderaterna och hack i häl på Socialdemokraterna. Tanken svindlar. Det svenska politiska landskapet är under snabb omdaning. De flesta torde vara förvånade över hastigheten med vilken stödet för SD växer. Men att det skulle fortsätta växa var måhända mer förutsägbart.

Karl Loxbo, statsvetare vid Linnéuniversitetet, publicerade i Statsvetenskaplig tidskrift nr 2 2015 en artikel där han förutsåg SD:s fortsatta tillväxt. Skälet var att partiet fått än mer utrymme i invandringsfrågorna, då de övriga riksdagspartierna närmat sig varandra. I migrationsfrågor är SD det enda oppositionspartiet. Det är en utomordentlig styrkeposition.

Även om inställningen till invandring över tid blivit mer positiv är det fortfarande 40 till 45 procent av befolkningen som tycker att invandringen är för snabb och att den vållar problem. SD är det enda riksdagsparti som delar deras inställning. I takt med att väljarna värderar invandringsfrågan som alltmer viktig kan man därför anta att stödet för partiet kommer att öka.

Vad som hittills varit gränssättande för partiets tillväxt har varit övriga partiers renhetsbarriär mot nykomlingarna. Det är fortfarande socialt stigmatiserande att uttrycka sympati Sverigedemokraterna. Det har uppenbarligen inte hindrat människor från att rösta på dem, men det har inneburit att partiet haft svårt att rekrytera medarbetare och företrädare. Om partiledningen lyckas att göra sitt varumärke mer rumsrent finns det alltså ytterligare marginaler att ta av. Och då är man snart Sveriges största parti.