SVT och den judiska lobbyn

Ledare Artikeln publicerades

 

Hur pass stark är den judiska lobbyn? Vad har den hittills kunnat manipulera för politiska beslut? Vi vet inte, för den opererar främst i det fördolda. I alla fall om man skall tro den gängse antisemitiska konspirationsteorin, och gör man det kan man med fördel vända sig till personalen på Sveriges Television för vidare insikter.

I onsdagens förmedling av nyheten att USA:s president beslutat sig för att flytta sitt lands ambassad till Jerusalem gavs en så kallad bakgrundsteckning till utspelet, så att alla skulle förstå vad det här var frågan om: ”Den judiska lobbyn i USA är oerhört stark och har drivit frågan länge”.

Smaka på den. Inte ens den ”israeliska” lobbyn utan den ”judiska”. Denna information delgavs svenska folket i torsdagens text-TV.

Foto: Oded Balilty

Ordet ”lobby” är också intressant. Signalvärdet är högt. Om en intressegrupp så där i allmänhet lyckas gehör för sina hjärtefrågor kallas det ofta opinionsbildning. Om den använder finansiell påverkan kallas det ibland ”konsumentmakt” och om den organiserar sina röster till nack- eller fördel för en viss politik kallas det ”gräsrotsdemokrati”. Men allt det där förutsätter att det handlar om något som faller SVT-rapportören i fråga i smaken.

”Lobby” däremot, det används för att få folk att tänka på mörka kostymer och allmänt odemokratiska typer.

Till den antisemitiska föreställningen hör som sagt också att lobbyn i fråga är inflytelserik. SVT vet uppenbarligen att gradera styrkan i fråga. Lobbyn är inte bara stark utan ”oerhört” stark. Den nyfikne kan ju inte låta bli att ställa sig frågan hur det står till med den judiska världskonspirationen i andra länder som Sverige; ett starkt eller svagt hot, eller kanske mittemellan? Att Sverige nyligen erkände en palestinsk stat är en fingervisning. Detta skedde i och för sig utan någon fördjupande bildsättning från Public Service om att den judiska lobbyn i Sverige är maktlös, men förbiseenden kan ske på alla redaktioner.

Man skulle kunna driva en sådan raljans mycket långt om det hela inte vore så genuint osmakligt. Speciellt som den erkänt miljöpartistiskt kantrade personalen i fråga länge haft svårigheter att upprätthålla en fullt objektiv förmedling av Israel-Palestinakonflikten.

När denna text går i tryck har kanske en opinion hunnit bildas och den vanliga tvättmekaniken gått i gång: vissa ord har plockats bort och kanske har till och med någon mellanchef känt sig manad att säga något där ordet ”olyckligt” finns med. Men att en opinion bildas är viktigt, och än viktigare att den får kraft.

Annars är det kanske något sådant här som står på skärmen en vacker dag:

”Den judiska lobbyn i Sverige är oerhört stark och var nära att tvinga oss på SVT till generande reträtt”.