Torkans varning

Ledare Artikeln publicerades

Den långvariga bristen på regn är ett allvarligt problem för bönderna, men även för svensken i gemen. Torkan påminner också om behovet av ett återuppbyggt beredskapslager.

Svensk beredskap är sårbar för torka.
Foto: Gorm,Kallestad
Svensk beredskap är sårbar för torka.

”Sommaren är kort, det mesta regnar bort”. Nja, så ej i år. Denna sommar präglas snarare av orden ”Inte ett moln, så långt ögat kan nå, inte en droppe regn på flera dar” - ord som i år får en betydligt annorlunda innebörd.

Om många svenskar unnade sig att njuta av en ovanligt torr junimånad - inget regn på midsommar? - är det nu allt fler som börjar få upp ögonen för allvaret i situationen.

Detta uppges vara den värsta torkan i Sverige på mer än ett kvarts sekel. Bristen på regn får ett flertal allvarliga konsekvenser.

Dels blir spannmålsskördarna dåliga. Än så länge beräknas förlusterna uppgå till två miljarder kronor. Vad gäller den biten är det inte mycket som går att göra: även om regnet skulle komma så kvarstår förlusterna.

Det uteblivna regnet har också lett till en brist på foder, vilket landsbygdsminister Sven-Erik Bucht beskriver som det mest akuta problemet. Utan foder tvingas bönder nödslakta boskap eftersom det helt enkelt inte finns någon mat åt dem.

Här är det på sin plats att uppmana samhället till solidaritet med de utsatta bönderna. Stödköp svenskt kött i sommar, så att bönderna åtminstone inte behöver slakta sina djur i onödan. Den som har betesmark bör ta kontakt med någon av sina lokala bönder för att erbjuda åt den som behöver.

Men det krävs naturligtvis också politiska åtgärder, inte minst för att lätta den ekonomiska bördan för bönderna som torkan innebär. Det vore inte helt orimligt att, som LRF har föreslagit, skjuta upp planer på ökade skatter kopplade till jordbruk och livsmedelsproduktion.

Vad mer är, torkan avslöjar också svagheter i svensk beredskap. Gemene man förväntar sig numer att man ska kunna gå in i mataffären och finna det man söker efter; om inte i dag så åtminstone efter matleveransen nästa vecka.

Men hur länge räcker egentligen matlagren om krisen skulle slå till? Hur lång tid tar det innan affärerna töms och ladorna står tomma?

Detta är frågor som har fått allt större relevans och aktualitet de senaste åren. Det är inte utan orsak som Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap i sitt nyligen utskickade häfte ”Om kriget eller krisen kommer” råder svenska medborgare att bunkra upp små lager av förnödenheter i sina hem. Medborgarprepping.

Det är ett råd värt att lyssna på, i synnerhet då Sverige saknar något samlat beredskapslager. Maten i butikerna är vad som finns, helt enkelt. Skulle en allvarlig kris inträffa som sätter stopp för leveranser finns det alltså mat bara för en vecka. Under kalla kriget rörde det sig om tre år.

En del har påpekat denna svaghet de senaste åren. Med den ökade medvetenhet som växt fram kring säkerhetsfrågor så förtjänar även livsmedelsberedskapen att hamna högre upp på dagordningen.

Ta torkan som en varning. Människan lever förvisso inte av bröd allena, men helt visst inte heller utan bröd.