Vad hindrar er?

Ledare Artikeln publicerades
Kommuner som säger sig prioritera djurhållning vid upphandling köper ändå inte svenskt kött trots att det inte finns några hinder. 2 bilder
Foto:Leif R Jansson / TT
Kommuner som säger sig prioritera djurhållning vid upphandling köper ändå inte svenskt kött trots att det inte finns några hinder.

Villkoren för svenska köttproducenter är inte lätta. De är bundna av djurhållningsregler och miljöföreskrifter som gör deras produkter dyrare än utländska konkurrenters. Det gör att de får svårt att göra sig gällande på den gemensamma EU-marknaden.

Men även i Sverige har de svårt att konkurrera. Det offentligas upphandlingskriterier gör att svenska köttproducenter missgynnas. I praktiken har situationen varit att skolor och vårdinrättningar serverat mat som framställts med metoder som skulle leda till polisanmälan om det förekommit i Sverige. Det är en drastisk formulering men den speglade verkligheten väl.

Jag skriver i preteritum eftersom regeringen i slutet av förra året fick till en lagändring som gör att offentliga upphandlare tillåts prioritera annat än lägsta möjliga pris när de skall välja leverantör. Mer specifikt handlar det om att tillåta närproducerat vara en faktor i upphandlingen. Det är på tiden, Världsnaturfonden har tidigare gått ut och uppmanat till att köpa mat med så kort transportsträcka som möjligt. I Finland har regeringen förbjudit offentlig upphandling av mat som inte är producerad efter samma regler som de finska.

Så hur har det gått sedan lagändringen? Femtiofem procent av Sveriges kommuner säger att de prioriterar djurhållningen högst när de skall upphandla kött. 25 procent säger att de prioriterar lägsta pris. Det leder till att 40 procent av köttet som upphandlas är närproducerat. Det får nog sägas vara en godkänd siffra även om det uppenbarligen är femton procentenheter som inte lever som de lär.

Vi skall inte tumma på våra djurhållningsregler, vi skall vara stolta över att kunna ha så strikta krav samtidigt som vi har en inhemsk produktion som lever upp dem. Dessutom skall vi undvika att skapa en marknad som inte klarar av att stå på egna ben. Det är en risk man tar när man väljer att vända sig till det offentliga för att lösa problem. I praktiken är dock svensk köttproduktion redan en skyddad verksamhet på så vis att den nästan uteslutande producerar för hemmamarknaden. Till detta kommer då att det offentliga under många år inte kunnat köpa närproducerat på grund av priset.

Med tanke på hur missgynnade svenska köttproducenter varit tidigare vore det på sin plats att de femton procent bland kommunerna som säger sig prioritera djurhållningen men inte gör det såg till att bättra sig.