Välfärdens pris

Ledare Artikeln publicerades

Bor du i Kronoberg kommer det troligen bli dyrare att inte dyka upp på avtalad läkartid framöver. Det är bra. Höjda avgifter kan dels bidra till att korta vårdköerna då färre läkartider gapar tomma, och dels synliggöra värdet av vården som många gånger tas för given.

Operationer i sjukhus är dyra, dyker patienten inte upp blir det pengar i sjön.
Foto: Ingvar Karmhed / SvD / TT
Operationer i sjukhus är dyra, dyker patienten inte upp blir det pengar i sjön.

Igår träffades Regionstyrelsens arbetsutskott och beslutade om att verka för en höjning av vissa patientavgifter. Om du underlåter att dyka upp på din bokade läkartid ska du betala trehundra kronor istället för de tidigare hundrafemtio. Är ditt besök bokat hos specialistläkare så höjs avgiften för uteblivet besök från trehundra till sexhundra kronor. Det blir även dyrare att sova över på en avdelning om du inte är patient, till exempel om du är anhörig till någon som är inlagd på förlossningsavdelning.

I ljuset av växande vårdköer och en alltmer ansträngd ekonomi för svensk sjukvård är initiativ som dessa välkomna. Regionstyrelsens ordförande Mikael Johansson (M) menar att om alla patienter dök upp på utsatt tid så skulle vårdkön i regionen helt kunna försvinna.

En nyligen utförd studie från Kirurgkliniken i Mora undersökte problemet med uteblivna besök. Efter ett år visade det sig att tretton procent av de inbokade operationerna på kliniken inte blev av. Många angav utlandsresa eller fritidsaktiviteter som anledning till uteblivet besök, ibland avbokades tiden samma dag som operationen skulle ägt rum. Att flera operationer avbokats just under älgjakten var enligt studien ingen slump. Notan för regionen blir väldigt dyr när ett operationsteam står uppradat i väntan på en patient som inte dyker upp.

Ekonomin i de flesta regioner, även Kronoberg, är ansträngd. Ett ökat utbud av vård i samband med ett större och växande patientunderlag gör att regionerna naturligt blir dyrare och dyrare. Det möts från politiskt håll antingen med höjda skatter eller höjda avgifter på vård och kollektivtrafik. I värsta fall både och.

Många regioner är inspirerade av Skåne som var tidiga med att höja avgifterna. Sedan 2012 tar region Skåne ut dubbel avgift för vuxna som inte infinner sig på avtalad tid, avgifter som bara under år 2018 genererade tjugofem miljoner kronor. Men efter införandet har också antalet uteblivna besök minskat, något som självklart är den mest önskvärda följden.

Vården i Sverige är ju som bekant inte gratis, den är skattefinansierad. När vi är många som äger välfärden tillsammans så kan det bli svårare att känna sitt eget ansvar för att hålla kostnaderna nere. Något som även regeringen kan komma att ta fasta på, nu när det nyligen överlämnade slutbetänkandet från utredningen om digifysiskt vårdval föreslår obligatorisk avgift även på besök hos så kallade nätläkare.

Avgifter, i synnerhet för uteblivet besök, är ett effektivt pedagogiskt verktyg för att visa vad vården i Sverige kostar. Och att slöseri med dina, arbetskamraternas och grannarnas skattepengar beivras.