Värd att väljas om

Ledare Artikeln publicerades

Trovärdigheten för en regering avgörs av vad den har presterat. Den framtida inriktningen avgör om den blir vald eller om det är oppositionen som får väljarnas stöd.

Regeringen kan av oppositionen anklagas för mycket, men knappast för att inte leva upp till vallöften. Inte heller för ett passivt förvaltande av statsapparaten. Regeringen Reinfeldt har på det hela taget infriat alla vallöften som levererades 2006. Den har inte dragit sig för att genomföra besparingar och reformer som betraktas som politiskt omöjliga. Den nödvändiga förändringen av sjukförsäkringssystemet är ett sådant exempel. Medan skattesänkningar på andra håll i världen skett till priset av underskott har budgetdisciplin varit utmärkande för fögderiet Borg. Sverige går ur en ekonomisk internationell kris starkare än andra länder i Europa. Samtidigt har ministären visat att den klarat att både utveckla välfärden och minska skattebördan på en och samma gång.

Till grund för de politiska reformerna ligger att alliansen är större än partierna tillsammans. Moderaternas förnyelse var grunden. Men de övriga borgerliga partierna ger kraft och idé till regeringsarbetet. Kristdemokraterna har utvecklat välfärden. Centerns omorientering har inte varit smärtfri och har många gånger också förvånat väljare i Kronoberg, men tiden är förbi då centern var ett extremt osäkert borgerligt kort. Folkpartiet försöker visserligen många gånger vinna väljare från moderaterna än från socialdemokraterna, men i regeringsarbetet har dess ministrar imponerat. Tiden är också förbi då frågan om regeringsduglighet ställdes till de borgerliga - nu är det om de rödgröna som det råder osäkerhet på denna punkt.
Sverige står inför fortsatta utmaningar. Tillväxt och sysselsättning kräver fortsatta reformer och energi. Skolan visade en rapport under veckan lider fortfarande av djupgående problem. Välfärdssektorn har förbättrats av kömiljard och patientval, men står under ett demografiskt framtida tryck.

Oppositionens svar har förvånat. Det rödgröna politiska alternativet består inte av det bästa och modernaste från de tre partierna, utan kompromisserna rymmer många gånger respektive partis återregleringsambitioner. Vänsterpartiet och socialdemokraterna driver igenom en förmögenhetsskatt som miljöpartiet var emot. Miljöpartiet får igenom en kilometerskatt som socialdemokrater i Norrland inte applåderar. Alla tre är för en kvotering av föräldraförsäkringen, fast de vill de inte säga före valet. Att balansen ändrats också i socialdemokratin vittnar den förändrade inställningen i kärnkraftsfrågan om. Industri, sysselsättning och näringspolitik väger lättare än tidigare.
Under valrörelsens slutskede har de rödgröna grälsjukt talat om Sverigedemokraterna. Ett sd-intåg i riksdagen vore inte bra för Sverige, för vårt anseende och det vore direkt skadligt för en stor grupp av Sveriges invånare. Ett hårdare debattklimat förvärrar tillvaron för många nya svenskar. Priset för att "röra om i grytan" är också en svag regering i svåra tider. Med en borgerlig majoritetsregering i Rosenbad får emellertid Sverigedemokraterna inget inflytande. Det vore det bästa för Sverige.