Vårdnadsbidraget är omgärdat av myter

Ledare Artikeln publicerades

Folkpartiet vill riva upp valfrihetsreformen tillsammans med de rödgröna.

Folkpartiet kommer stödja regeringens kommande lagförslag på att slopa vårdnadsbidraget. Det är i sig inget märkligt. Folkpartiet har tillhört de ivrigaste motståndarna till reformen som i nuvarande skepnad funnits sedan 2008. Det är också naturligt att man i opposition till skillnad från i ett regeringssamarbete agerar på egen hand. I sak är Folkpartiets besked dock svårare att förstå.

Bidraget innebär att föräldrar till barn i åldern ett till tre år ges en möjlighet att stanna hemma längre med skydd för såväl anställning som sjukpenninggrundad inkomst skyddat. Varje kommun väljer själv om de vill erbjuda bidraget, som är på 3 000 obeskattade kronor i månaden. Bidraget delas inte ut om man samtidigt får arbetslöshetsersättning, aktivitetsstöd, sjukersättning eller deltar i etableringsinsatser för nyanlända.

Kritikerna kallar reformen för en kvinnofälla och sedan en tid tillbaka också en integrationsfälla, trots att det rör sig om några få procent av landets föräldrar som väljer att ansöka. Det var AKKA-utredningen som visade att invandrarkvinnor är procentuellt överrepresenterade som mottagare av vårdnadsbidraget. Men den stora bilden är bra att ha för ögonen. Andelen barn i förskola har ökat kontinuerligt och ligger i dag på 84 procent i åldern ett till fem. Det är i stort sett ingen skillnad mellan barn födda i Sverige eller utomlands (SCB/De flesta barn i förskola – oavsett bakgrund).

Mindre uppmärksammad än överrepresentationen bland invandrarkvinnor var AKKA-utredningens slutsats att vårdnadsbidraget inte tycks ha haft någon effekt på arbetskraftsdeltagandet. Attityderna till att kvinnan arbetar när barnen är små tyder på att många utrikes födda familjer skulle ha valt att själva ta hand om sina barn även utan ett vårdnadsbidrag, skriver man. För dessa familjer innebär bidraget med andra ord inget annat än en välfärdsökning. I praktiken är vårdnadsbidraget alltså långt ifrån den fattigdomsfälla liberala kritiker brukar kalla reformen för.

Läsarnas kommentarer

Din kommentar tillhandahålls av Disqus och ska ej betraktas som redaktionellt material. Genom att kommentera på Smålandsposten så godkänner du samtidigt våra regler.

På smp.se är det möjligt att kommentera vissa artiklar. Dock tar vi bort möjligheten att kommentera artiklar med rättsrelaterat innehåll, till exempel domar och åtal. Vi hade den möjligheten tidigare, men fick då mängder med kommentarer med innehåll som vi inte kunde publicera.

För att kunna kommentera måste du ha ett användarkonto hos Disqus, vars verktyg för kommentarer används på smp.se. På tider då Smålandspostens webbredaktion inte är bemannad går det inte att kommentera artiklar på smp.se

smp.se tillämpar eftermoderering av läsarkommentarerna. Det innebär att den som skriver en kommentar får den publicerad i det närmaste omedelbart, men att kommentaren senare kan komma att modereras bort om den inte lever upp till riktlinjerna för läsarkommentarer på smp.se.

Det innebär också att vid publiceringen är det den som skrivit kommentaren som är juridiskt ansvarig för dess innehåll och därmed kan bli anmäld för exempelvis förtal. Efter modereringen är det ansvarig utgivare på Smålandsposten som bär det juridiska ansvaret.

Läsarkommentarer - riktlinjer

Vi har högt i tak.

Vi har en tillåtande grundinställning.

Vi vill att användarna ska komma till tals.

Men

Vi tillåter inte läsarkommentarer i samband med rättsrelaterade artiklar.

Vi publicerar inte läsarkommentarer där någon anklagas för brottslighet.

Vi publicerar inte läsarkommentarer med uppenbara osanningar.

Vi publicerar inte läsarkommentarer med uppenbara faktafel.

Vi publicerar inte läsarkommentarer med synpunkter eller åsikter som inte är relevanta för den diskuterade artikeln.

Vi publicerar inte läsarkommentarer om etnisk grupp, kön, sexuell läggning, politisk tillhörighet, yrke eller religion om det saknar betydelse i sammanhanget

Vi tillåter kritik mot personers handlingar och beslut. Etiska spelregler gäller.

Vi publicerar inte läsarkommentarer med uppgifter som vi av etiska skäl undvikit att publicera i den diskuterade artikeln.

Vi kan publicera länkar till andra webbplatser, men de ska vara relevanta för den diskuterade artikeln.

Vi rättar inte grammatiska fel, stavningsfel, meningsbyggnadsfel mm i läsarkommentarerna.