Vargaktivism i myndighetshägn

Ledare Artikeln publicerades
Foto:Johan Nilsson / TT

I revirkampen om vargpolitiken har Åsa Romson (MP) trängt in landsbygdsminister Sven-Erik Bucht (S) i ett hörn. Samtidigt driver länsstyrelsen i Stockholm ett fall som riskerar att kraftigt försämra villkoren för djurhållningen i Sverige.

Miljöpartiet fick gehör för sitt krav att Naturvårdsverket i stället för regeringen ska fatta beslut om vad som är gynnsam bevarandestatus för vargen. Partiets kritik mot den nuvarande miniminivån på 270 vargar har varit hård. Det har i debatten talats om en flerdubbelt stor vargstam. När myndighetens experter väl fick ta sig an frågan blev resultatet dock inte vad miljöministern önskat. Svaret löd: 300 vargar. Därmed torde det ha varit slutylat om vargen. Men Socialdemokraterna har tvingats vika ned sig på ytterligare en punkt, som riskerar att omöjliggöra vargjakt genom juridisk aktivism.

Svenska Naturskyddsföreningen, Världsnaturfonden WWF, Svenska Rovdjursföreningen och Wolf Association Sweden har tidigare överklagat beslut om licensjakt och lyckats stoppa dem genom inhibition. Men inför 2015 års jakt infördes en ny rättslig modell, vilket hindrade aktivisterna att nå framgång via domstolarna. Begreppet överklagandeförbud används ofta i debatten, men är missvisande. Förändringen innebar att överklaganden i stället tas emot av Naturvårdsverket, som snabbt fattar beslut.

Frågan har utretts av regeringen, med resultatet att modellen inte står i strid med FN:s Århuskonvention, som reglerar rätten för allmänheten att delta i beslutsprocesser. Trots detta återinför nu den rödgröna regeringen möjligheten att stoppa eller försena licensjakt via domstol. Medan överklaganden behandlas inträder ett förbud mot jakt. Även om jakten sedan godkänns kan det vara för sent, då jaktsäsongen är kort.

Samtidigt driver Länsstyrelsen i Stockholm ett fall mot en djurägare på Molstaberg. På gården har vargangrepp mot får pågått sedan i våras. Totalt har ett 60-tal får slagits av varg vid olika tillfällen. Besättningen är stor och kostnaderna för stängsling skulle bli enorma. Länsstyrelsen, som begränsat skyddsjakten, har nu polisanmält djurhållaren för brott mot djurskyddslagen. Anledningen: att djuren inte i tillräcklig omfattning har skyddats från vargangrepp.

Det är en byråkratisk manöver av Kafka-mått. Gissningsvis läggs förundersökningen ned, eftersom djurskyddslagen ställer krav på att hålla fåren inne – inte andra djur ute. Myndigheten är uppenbarligen ute efter att testa lagen, trots att det saknas tillräckliga skäl för ett åtal. Det görs av en enda anledning. Myndigheter har ett tryck på sig att lämna bidrag till regeringens förslagslåda. Frågan kan därför mycket väl komma att utredas. Förutsättningarna är dessutom särdeles goda så länge Åsa Romson är miljöminister.

Med regeringens kovändning i vargfrågan försvåras jakten, vilket ytterligare ökar trycket på boskapsbestånden. Skulle dessutom ansvaret för rovdjursangrepp skjutas över på markägarna innebär det en dödsstöt för alla de djurhållare som bidrar till den biologiska mångfalden genom att hålla landskapen öppna.

Vargfrågan vi trodde var död är i högsta grad levande.