Fortsatt mörkt för vargjakten

Ledare Artikeln publicerades

Trots nya regler ser det ut som att licensjakten på varg kan komma att stoppas av aktivister.

Foto: ANDERS WIKLUND / TT

Vargen och förvaltningen av vargstammen har varit och är föremål för starka känslor och övertygelser. Tyvärr har det inneburit att förutsägbarheten i förvaltningen fått lida. Vid upprepade tillfällen har överklagandeprocesser använts för att fördröja vargjakter så att de inte kunnat genomföras.

I väntan på att högsta förvaltningsdomstolen skulle pröva grunderna för överklagandet har en jakt beslutad av Länsstyrelserna inhiberats. Det är en naturlig och korrekt hantering av en rättsprocess i ett civiliserat land. Men domstolar är till för att utreda vad som är rätt och fel, de är inte ett verktyg att använda mot någon man är oense med. Jägare som ställt upp för att hålla vargpopulationen i skick har tvingats se på när tiden för licensjakten runnit ut.

Regeringen tog sig an problemet som både skapade en dysfunktionell rovdjursförvaltning och utnyttjade domstolarna. Lösningen blev att införa ett riktmärke för när beslut om rovdjursjakt senast måste fattas. Det, tillsammans med ordningen att bara en domstol skall ta sig an överklaganden av jakten, skulle skapa utrymme både för rättssäkra processer och för verkställande av myndighetsbeslut, alltså genomförd jakt. Lösningen var möjlig då vargen inventeras under sommaren.

Inför jaktåret 2017/18 har Länsstyrelsen i Värmland beslutat om licensjakt på sex vargar, totalt i landet skall 22 individer fällas. Jakten skall börja på måndag och avslutas i mitten av februari.

Även detta år har besluten överklagats. Svenska Rovdjursföreningen vill att jakten stoppas och Jägarnas Riksförbund har överklagat då man anser att fler djur borde tilldelas. I slutet av november avslog förvaltningsrätten överklagandena och i veckan som gick gjorde även kammarrätten det.

Då återstår bara Högsta förvaltningsdomstolen och rovdjursföreningen har redan meddelat att man kommer överklaga igen och kräva inhibition. Det är troligt att även överrätten kommer ge avslag, men frågan är hur snabbt den kan göra det. Jakten kommer att pågå i sex veckor och det är långtifrån säkert att man inom den tiden hinner fälla de djur som finns tilldelade. Om två till tre veckor försvinner kan det innebära en fortsatt vildvuxen och inavlad vargstam som river får och hundar.

Båda domstolar som prövat beslutet om jakt har kommit fram till att de skäl som läggs fram för licensjakten är tillräckliga för att medge ett avsteg från det artskydd som omfattar vargen. Det borde vara gott nog för människor som gör anspråk på att vara goda medborgare. Att fortsatt driva frågan för att förhindra att jakten kan genomföras borde vara en signal till regeringen om att se över det adelskap som överklaganderätten innebär.

Miljöorganisationers talerätt är en fin institution som bör bevaras. Med den följer dock ett ansvar, om miljöorganisationerna inte vill ta det är det läge för regeringen att göra det.