Vitrysk opposition behöver stöd

Ledare Artikeln publicerades

Under ett år, 1655-56, efter den så kallade unionen i Kedainiai, beläget i dagens Litauen, var i vart fall teoretiskt en stor del av dagens Vitryssland i union med Sverige. Just nu finns sannerligen och riktigen ingen unionskänsla mellan regeringarna i huvudstäderna Stockholm och Minsk.

Efter det av flera internationella bedömare - EU och OSSE - riggade valet i Vitryssland efterföljt av fängslanden och trakasserier mot oppositionen ställs naturligen frågorna i Stockholm om biståndet till landet varit framgångsrikt och om Sverige skall fortsätta vara en av Vitrysslands allra största biståndsgivare.
Biståndsminister Gunilla Carlsson flaggar för att biståndet ska avvecklas. Att svenskt bistånd utvärderas och villkoras är märkligt nog något nytt. I våras hotade Gunilla Carlsson med indraget bistånd till Uganda, ett historiskt svenskt givarland, om inte regeringen drog tillbaka ett förslag om dödstraff mot homosexuella. Det finns ingen anledning varför svenska skattebetalare ska stötta regimer som ignorerar mänskliga rättigheter och motverkar demokratisträvanden. Men bistånd kan också kanaliseras till demokratikrafter utan omvägen över regeringskanslier och myndigheter.
Så har en stor del av biståndet till Vitryssland varit utformat. Journalister har utbildats bland annat i Kalmar för att stärka den lilla oberoende fria pressen. Sydsvenska Industri och handelskammaren deltog tidigare i ett projekt för att stärka det privata näringslivet. "Det var svårabetat," säger Per Tryding vice vd på handelskammaren. "Vi tror på handel, men politiska marknader är alltid komplexa. Ett enda beslut kan ödelägga investeringar för olika företag".
Statligt demokratibistånd kan naturligtvis ses som ett tämligen långtgående utrikespolitiskt verktyg med yttersta målet att förändra klimat och strukturer i en annan stat. Men det finns andra metoder. Gunilla Carlssons eget parti driver med statliga biståndspengar Jarl Hjalmarson stiftelsen som stöttar oppositionella i landet. Kristdemokratiskt Internationellt Center har i flera år stöttat demokratiska krafter i landet. När makten uppträder allt mer repressivt mot de demokratiskt oppositionella behöver doppositionen och inte regimen stödet.