WWF bränner förtroende

Ledare Artikeln publicerades

En oansvarig opinionsundersökning får inte ändra skogsvårdslagen.

Foto: Roald,Berit

Världsnaturfonden WWF har låtit genomföra en opinionsundersökning om svenskars inställning till skyddsvärd skog inför valet. Resultatet från denna undersökning som Sifo tagit fram tar WWF som intäkt för att föreslå en rad reformer som politiker borde ställa sig bakom. Det handlar om genomgripande förändringar i skogsbrukets förutsättningar.

WWF föreslår att fyra miljarder årligen skall öronmärkas för att skydda värdefull natur och skog. Vidare vill man ”stoppa intensifieringen av skogsbruk som sker på bekostnad av ekosystem” och ”ändra ägardirektivet och förtydliga Sveaskogs roll som föredöme för hållbart skogsbruk och säkerställa att det statliga bolaget inte avverkar av statens skyddsvärda skogar”. Dessutom vill man flytta skogsvårdslagstiftningen till miljöbalken och göra en ny utredning av skogspolitiken.

Det är reformer som skulle måla om kartan för landets trehundratusen skogsägare. Men har man ett tillräckligt starkt mandat är stora förändringar inget problem. WWF:s opinionsundersökning visar att ”80 % av svenskar uppger att det är viktigt eller mycket viktigt för dem att Sverige skyddar skogar med höga naturvärden från att huggas ned”.

Det är imponerande, tills man läser formuleringarna ytterligare en gång. Då inser man nämligen att frågeställningen är illvilligt utformad. ”Hur viktigt är det för dig att Sverige skyddar skogar med höga naturvärden från att huggas ned?” Det är en fråga som antyder att Sverige just nu inte skyddar skogar med höga naturvärden. Det är som att fråga någon om denne har slutat slå sin fru. Hur man än svarar får man en skurkstämpel.

I verkligheten skyddas förstås skog med höga naturvärden. Enligt den rödgröna regeringen, där Miljöpartiet alltså ingår, är trettioen procent av all skog i Sverige undantagen från virkesproduktion. Det är grovt missvisande att antyda att svenska skogar skulle vara hotade när en tredjedel av skogsmarkerna, genom olika skyddsformer, redan är undantagna från att brukas.

Målet med denna opinionsundersökning är alltså att påskina att åttio procent av svenska folket är missnöjt med det nuvarande skyddet av gammal skog, och att politiker borde göra något åt det. Det är oärligt och blir värre av att WWF avstår från att meddela hur många som Sifo intervjuat i undersökningen.

Världsnaturfonden är en organisation med ett stort förtroendekapital. Många har en relation till den svartvita pandan som symboliserar dess engagemang för naturen. Även Sifo är en mycket respekterad institution och ses av många som en kvalitetsstämpel. Det är något man bör vara rädd om i dessa tider då färre tycks intresserade av att bära upp en konstruktiv samhällsdebatt och vissa till och med ägnar sig åt att aktivt sprida falska uppgifter.

Svenskt skogsbruk är en förutsättning för att kunna öka andelen förnyelsebara råvaror och för klimatomställningen i stort. Det är också en förutsättning för att människor skall kunna leva sina liv och ha ekonomisk trygghet utanför storstäderna. Om spelreglerna för detta skall ändras skall det vara på goda grunder.