Ynklig populism

Ledare Artikeln publicerades

Socialdemokraterna försöker dölja sina egna misslyckanden med förslaget om förbud mot konfessionella skolor.

Foto: Adam Ihse/TT

Så var det dags för rättning i leden. Socialdemokraterna går till val på att förbjuda konfessionella friskolor och göra om de som redan finns till vanliga friskolor. Hur det skall gå till utan att kränka Europakonventionen om mänskliga rättigheter väljer man att inte gå in på i nuläget. Huvudsaken är att väljarna vet att om Socialdemokraterna vinner valet så kommer konfessionella friskolor med kristna och muslimska inslag att stängas.

Genom att hänvisa till att judiska skolor är till för att bevara en av de nationella minoriteterna slipper man fatta det kontroversiella beslutet att stänga judiska skolor. Detta trots att judiska Hillelskolans rektor är öppen med att det förekommer religiösa inslag i verksamheten.

Poängen han gör är att inslagen är frivilliga och inom ramen för vad skolverket tillåter. Det kan knappast vara ett problem för samhället att det finns kristna och muslimska skolor med samma förhållningssätt till de konfessionella inslagen.

Socialdemokraterna ser det som att man står upp för ”värderingar som vi vill skall prägla vårt samhälle.” Nu har socialismen sedan dag ett varit kristendomsfientlig, men framstår som djupt okunnigt eller illvilligt att inte erkänna kristendomens avgörande historiska bidrag till det samhälle som Socialdemokraterna fått i arv.

Den kristna etiken har på ett grundläggande sätt format vår världsuppfattning och vårt sätt att tänka. Att dra undan möjligheterna för unga människor att ta del av en sådan fostran är ynkligt.

Det är förresten också Socialdemokraternas agerande gentemot muslimer. I tjugo år har man signalerat att muslimer utan anpassning kan bli en del av samhällsgemenskapen. För två år sedan började partiet tala om svenska värderingar.

Man har konsekvent slätat över kulturella skillnader och svartmålat människor som oroat sig över integrationen mellan islam och svensk sekularism. Socialdemokraterna skickade fram till och med Mona Sahlins ordförandeskap signaler om att självutnämnda representanter, som ofta visat sig vara extremister eller islamister, var välkomna och just representativa.

Att partiet inte klarar av att hantera denna historia är svagt. Att klumpa ihop välfungerande kristna friskolor som ger barn ett sammanhang väl förankrat i Sveriges kulturarv med skolor som könssegregerar klasser är ynkligt. Inte ens när civilminister Ardalan Shekarabi (S) tidigare i veckan vittnade om det religiösa förtryck han mötte i sin barndom nämnde han vilken religion det var som stod för förtrycket.

Det är inte helt lovande från ett parti vars företrädare säger sig lämnat naiviteten bakom sig. Socialdemokraterna låter populism och misslyckad integration gå ut över kristna.

Utbildning och skolor i konfessionell regi har en lång tradition i västvärlden. De drivs ofta med den enkla baktanken om att samhället blir bättre av att människor vet och förstår mer. Att skära bort denna idealism från Sverige skulle tveklöst göra oss fattigare.