Lessebo

Forma omsorg
Bolaget Forma Omsorg har en stående ansökan om att bedriva verksamhet för dagbarnvårdare i Lessebo kommun. På tisdag tar kommunen beslut. På måndag är det förhandlar i Växjö tingsrätt om att försätta bolaget i konkurs.
Foto:

Friluftsliv
Båtägare som haft sina båtar vid Stampasjön fick sina båtar lappade om att båtarna skulle forslas bort. Växjö stift arrenderar sjön till Kosta Lodge och båda ger olika anledningar till lappningen. En av anledningarna sägs vara att vrak lämnas kvar som i bild. Andra anledningar sägs vara att tjuvfiske och planer för sjön.
Foto:

Skola
Föreställningen Ljusets rike 2039 blir en del i Lessebo kommuns arbete med den nationella kultursatsningen Skapande skola. En föreställning som utspelar sig i ett dystopiskt samhälle där fascismen tagit över.
Foto: