Björkskolans rektor slår ett slag för tågstopp i Skruv

Lessebo Artikeln publicerades

Rektorn på Björkskolan i Skruv, Britt-Inger Albihn, vill ha ett tågstopp i samhället. Det skulle göra det lättare att både locka fler barnfamiljer och nya lärare till samhället, tror hon.

– Jag anser i min roll som rektor att det här är väldigt viktigt. Det börjar bli mycket svårt att nyrekrytera lärare. Det är svårt på grund av det geografiska läget och det skulle underlätta betydligt med ett tågstopp. Jag bor ju inte här så det finns inget personligt i det utan det handlar om skolans fortlevnad och rekryteringen av lärare. När det gäller nyutexaminerade lärare så kan man ju inte ta för givet att det haft råd att köpa en bil, säger Britt-Inger Albihn.
Hon har satt sina synpunkter på pränt och under ett välbesökt samrådsmöte i Folkets hus i Skruv i onsdags överlämnades det dokumentet till kommunen.
Skruvborna har bildat opinion för att sätta press på berörda myndigheter, bland annat genom en namninsamling. Listor med flera hundra namnunderskrifter har lämnats in till Lessebo kommun.
De lokala lobbyisternas plan är att få politiker och tjänstemän i Lessebo kommun att driva frågan i sina kontakter med såväl det nybildade regionförbundet som Trafikverket.
Kommunalrådet Monica Widnemark (S) är imponerad över engagemanget från Skruvbornas sida och hon var också med på mötet i Folkets hus. Deltagare på plats har uppskattat att det kom mellan 150–200 personer.
– Jag måste säga att det var ett fantastiskt möte. De gick nästan man ur huse och det var både unga och gamla och det visar en hel del. Vad vi kan göra är att hålla kontakten med Trafikverket och regionförbundet för att se vad vi kan göra tillsammans i Skruv. Vi kan ju inte göra det själva, säger Widnemark.
Erfarenheterna i samhällen österut, som Visse­fjärda, Örsjö och Holmsjö, lyfts fram som goda exempel på vad ett tågstopp kan betyda. Där vittnar företrädare för orterna om att interesset för att bosätta sig där har ökat på kort tid.
I Örsjö bor det runt 350 personer och i Skruv 500. Så invånarantalet borde inte vara något problem, resonerar förespråkarna för ett tågstopp.
Men storleken har betydelse i det här fallet, enligt vad regionledningen för Trafikverket tidigare framhållit. Det finns inte heller pengar avsatta och ett tågstopp äter kapacitet som behövs för exempelvis godstågen.
Men som en av opinionsbildarna, Ann-Britt Håkansson, säger:
– Så länge det finns tåg så finns det hopp.