De ska styra Lessebo kommun

Lessebo Artikeln publicerades

Sverigedemokraterna tar plats i alla stora styrelser och nämnder. Men partiet kunde ha blivit utan representant bland revisorerna, då ledamoten Anneth Karlsson uteblev från kommunfullmäktige.

– Ja, Centerpartiet hade fått SD:s plats, om antalet revisorer inte hade utökats och Centerpartiet hade åberopat regeln om proportionalitet. Men då hade partiet gått på tvärs mot vårt mål att ha bred representation bland de som ska granska hur kommunen styrs, säger Lars Altgård (S).

Han är ordförande i valnämnden, som hade föreslagit att antalet revisor skulle utökas med en till sju, till en kostnad på 38 000 kronor om året.

– Vi vill säkra kontinuiteten och minska sårbarheten hos våra revisorer. Någon kan till exempel bli sjuk eller flytta ur kommunen.

Kommunstyrelsen hade gjort tummen ner. Men i kommunfullmäktige lyftes frågan av Anders Jonsäng (C), som fick stöd av Lars Altgård, Per-Inge Olsson (MP) och Margareta Löfström (M). De fick igenom utökningen och den sjunde posten gick efter lottning mellan MP och V till Per-Erik Falk (MP). Det skedde sedan S/C hade avstått från det sjunde mandatet, just i syfte att bredda representationen.

Genom valtekniskt samarbete har V/MP och S/C skaffat sig fördelar vid fördelningen av nämndposter. Så har liksom 2010 Centerpartiet kunnat få alla poster som vice ordförande, detta trots att man nu bara fick fem mandat i fullmäktige jämfört med Moderaternas sju.

Detta innebär bland annat att Anders Jonsäng fortsätter som förste vice ordförande i kommunstyrelsen. Där går Monica Widnemark (S), in på sitt 16:e år som ordförande. En annan ordförandeveteran är barn- och utbildningsnämndens Ragnar Lindberg (S). Lars Altgård (S) fortsätter som ordförande i socialnämnden och är dessutom andre vice ordförande i kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsen: Monica Widnemark (S), ordförande, Anders Jonsäng (C), förste vice ordförande, Lars Altgård (S), andre viceordförande, Charlotta Book (S), Göran Borg (S), Monica Bernholtz (S), Roger Hultenius (S), Marianne Nilsson (M), Margareta Löfström (M), Ingemar Aronsson (SD) och Patrik Nyquist (V).

Socialnämnden: Lars Altgård (S), ordförande, Gull-Britt Sandefors (C), vice ordförande, Kristina Brundin (S), Emil Wetterling (S), Jim Lindberg (S), Lars Turunen (S), Lena Henriksson (S), Christer Ramberg (M), Ginger Ekwurtzelm (M), Christoffer Pettersson (SD) och Leif Blomgren (MP).

Barn- och utbildningsnämnden: Ragnar Lindberg (S), ordförande, Kristina Eriksson (C), vice ordförande, Lina Cesar (S), Ahmed Yonis Warsame (S), Monica Stasny (S), Anton Håkansson (S), Marcus Dackling (M), Markku Mäntylä (SD) och Susanne Neroth (C).

Plan- och miljönämnden: Anders Johansson (S), ordförande, Jan-Åke Lennartsson (C), vice ordförande, Tommy Truedsson (S), Ann-Kristin Berg (S) och Ingegerd Widerström (M).

Kultur-, fritids- och tekniska nämnden: Anders Palmengren (S), ordförande, Andreas Eidevåg (S), Simon Walfridsson (C), vice ordförande, Monica Johansson (S), Alvin Isaksson (S), Christoffer Pettersson (SD) och Marie Larsson (M).

Lessebohus, Lessebo Fastigheter: Monica Widnemark (S), ordförande, Sölwe Franzén (C), vice ordförande, Göran Borg (S), Fredrik Evertsson (S) och Marianne Nilsson (M).

Lessebo Fjärrvärme: Evert Nilsson (S), ordförande, Sölwe Franzén (C), vice ordförande, Jan-O Eriksson (S), Monica Bernholtz (S) och Börje Erlandsson (M).

Kosta Köpmanshus: Monica Widnemark (S), Sölwe Franzén (C) och Peter Löfström (M). New Wave Group utser två ledamöter.

Revisorer: Örjan Davoust (M), ordförande, Per-Anders Johansson (S), vice ordförande, Helen Johansson-Leek (S), Rolf Svensson (S), Staffan Bergström (C), Tobias Lindgren (SD) och Per-Erik Falk (MP).

Anders Karlsson