Fler invånare får rätt mot kommunen i domstol

Lessebo kommun Artikeln publicerades

Ytterligare två kvinnor boendes i Lessebo kommun beviljas bistånd för fönsterputs två gånger per år. Det står klart efter att förvaltningsrätten rivit upp ännu ett av socialnämndens beslut.

 

Allt fler äldre vill ha sina fönster putsade oftare – och förvaltningerätten går emot Lessebo kommun och på de äldres vilja.
Foto: Hasse Holmberg / TT
Allt fler äldre vill ha sina fönster putsade oftare – och förvaltningerätten går emot Lessebo kommun och på de äldres vilja.

I slutet av april i år rapporterade Smålandsposten om en kvinna i tidiga 90-årsåldern från Lessebo kommun som överklagat socialnämndens beslut angående fönsterputsning. Kvinnan ville få sina fönster putsade två gånger per år i stället för en gång som är det kommunen erbjuder.

Socialnämnden motiverade sitt avslag på kvinnans ansökan med att en fönsterputsning räcker för skälig levnadsnivå.

Förvaltningsrätten ansåg däremot att två fönsterputsar visst faller in under skälig levnadsnivå och rev upp socialnämndens beslut.

Nu verkar det som att händelsen fått spridning i kommunen. Två kvinnor, en i senare 50-årsåldern och en i tidiga 80-årsåldern, beviljades även de två fönsterputsar per år efter att ha överklagat till förvaltningsrätten. I båda fallen skriver myndigheten precis som i den tidigare domen att två fönsterputsar kan anses behövas för skälig levnadsnivå. Socialnämndens ståndpunkt har även den varit den samma i båda fallen.

Förvaltningsrätten skriver även i sin dom att en bedömning av biståndsbehovet måste göras i varje enskilt fall men i allmänhet får fönsterputsning två gånger per år anses rimligt för den skäliga livsnivån.

Foto: Hasse Holmberg / TT