Giftmark ska avgränsas exakt

Lessebo Artikeln publicerades

På Laiotomten låg en gång Malmens Metallfabrik. Kvar efter företaget finns farliga miljögifter och nu ska sanerings­marken avgränsas noga.

– Vi tar borrprover för att undersöka hur djupt föroreningarna har trängt, säger Magnus Celion och Johanna Arlinger, Geosigma på plats i Hovmantorp
För dem är kvaliteten på berggrunden viktig.
– Ju massivare berg, desto bättre, säger Magnus Celion.

I oktober inledde Geosigma en huvudstudie för att avgränsa miljögifternas källområden. Det sker genom att man mäter hur föroreningarna sprids i grundvatten, ytvatten och sediment.
Företaget arbetar på uppdrag av länsstyrelsen med pengar från Naturvårdsverket. Miljöingenjörerna fann 2011 spår av klorerade kolväten i grundvatten, jord, markens porluft, trädprover och i fabrikens dricksvatten. Därför placerades föroreningsområdet i riskklass 1 och det rankas på plats 24 av länets 30 mest prioriterade.
Mest gifter finns i en vinkel sydost om fabriksbyggnaden. Där hade Malmens en byggnad för avfettning med trikloretylen, måleri och annan ytbehandling. I marken finns höga halter av klorerade kolväten i grundvattnet samt förhöjda halter av cyanid, koppar, nickel och bly.

Utsläppen skedde innan det fanns lagstiftning mot miljöbrott. Därför slipper förorenaren och fastighetsägaren att betala saneringen. Det är statens ansvar och insatser ska i första hand göras i nämnda vinkel.
– Vi ska föreslå metod, men vet inte när saneringen kan komma igång, säger Johanna Arlinger.
Nej, insatsen sker när länsstyrelsen får pengar till den.