Kommunen: Kritik mot asylboendet obefogad

Lessebo Artikeln publicerades

Uppgifter om övergrepp och trakasserier samt att barn bodde på asylförläggningen Visjögården hade kommit in till kommunen. Socialförvaltningen fann dock inte fog för kritiken vid en oanmäld tillsyn.

Bakgrunden var att socialnämnden fått höra att det skulle bo barn på det tillfälliga asylboendet. Enligt avtal mellan Migrationsverket och vårdföretaget Attendo ska endast vuxna män tas emot där. Sexuella trakasserier/övergrepp skulle också förekomma på förläggningen. Uppgiftslämnaren uppgav också att sopor slängdes ut genom fönstret.
För en månad sedan gjorde två tjänstemän från Lessebo­ kommuns socialförvaltnings individ- och familjeomsorg en oanmäld tillsyn på Visjögården. Vid denna genomfördes ett enskilt samtal med föreståndaren Prince Lee Samuel. Dessutom gjordes en rundtur på boendet.
När det gällde olika former av övergrepp och trakasserier nekade föreståndaren bestämt till att sådant förekom. Om en sådan situation skulle uppstå finns en metodik för personalen att arbeta efter.
Enligt Attendos hemsida tar Visjögården emot främst män. Ifo-chefen Fernando Germond Corrêa skriver i sin rapport att kan det vara missvisande eftersom avtalet säger att enbart män får bo där. Enligt Lee Samuel har inga barn vistats på asylförläggningen. Inte heller några sopor fanns slängda utanför fönstren vid tillsynstillfället.
Ifo-chefen konstaterar i rapporten att han och den andre tjänstemannen vid sitt besök inte kunde finna fog för de påståenden eller misstankar som kommit till deras kännedom.
Det tillfälliga asylboendet har i dag tillstånd att ta emot 130 män. Antalet anställda är 13. Personal från Migrationsverket besöker boendet en gång i veckan.