Låsta positioner i Bergdala efter larm

Lessebo Artikeln publicerades

Varningsskyltar och staket kommer att sättas upp vid det nedlagda glasbruket i Bergdala efter giftlarmet. Det är tillfälliga åtgärder och vad den betyder för det planerade asylboendet är högst oklart.

Tre varningsskyltar ska sättas upp på den kommunägda glasbruksfastigheten i Bergdala för att signalera att det är olämpligt att vara där på grund av föroreningarna som hittats i marken.
– Länsstyrelsen tyckte att vi skulle sätta upp de tre skyltarna nu så får vi se, säger miljö- och hälso­skyddschefen Ullabritt Rundqvist.
Kommunledningen har även under veckan diskuterat andra åtgärder. Enligt uppgift till Smålandsposten handlar det bland annat om att stängsla in de delar av området som är mest förorenade. Men ansvariga politiker och tjänstemän vill inte ge några kommentarer med hänvisning till att protokollet efter kommunledningens sammanträde i tisdags ännu inte är justerat och underskrivet.
Men skyltarna och stängslet är inte avgörande för om det blir tummen upp för asylboendet eller inte. Positionerna är fortfarande låsta mellan de som planerat att starta asylboendet, kommunen, länsstyrelsen och Migrationsverket.
De nya ägarna till värdshuset och vandrarhemmet har startat sin del av markarbetet för att få bort förgiftad mark, läns­styrelsen avvaktar, kommunen försöker minimera sin insats och kostnad och Migrationsverket efterlyser besked om hur farligt det egentligen är att placera asylboende där.
– Jag får inga svar och jag tycker synd om de här entreprenörerna där ute. Där står de och väntar på folk och jag kan inte säga ja förrän jag fått klart att det är säker där, säger Jan Ekdahl på Migrations­verket.
Länsstyrelsens besked är att myndigheten aldrig kan säga att en plats är ”helt säker” och skjuter över frågan till Migrationsverket och värdshusägarna som vill starta asylboendet. Och kommunen väljer i nuläget att inte säga något alls.