Lessebo kommun gör andra Lex Sarah – i samma ärende

Lessebo. Artikeln publicerades

För andra gången sedan i våras gör Lessebo kommun en Lex Sarah-anmälan sedan barn utsatts för våld i en familj boende i kommunen. Trots flera orosanmälningar har inga insatser gjorts.

Anmälningarna om familjen har gällt våld mellan närstående och det har Lessebos kommun och individ och familjeomsorgen blivit uppmärksammade på ett flertal gånger.

Redan i februari startades den första utredningen men dokumentationen var bristfällig och några åtgärder genomfördes inte. Under våren och sommaren utsattes eller bevittnade barnen våld.

I juni gjordes den första Lex Sarah-anmälningen, i september kom en ny orosanmälan om familjen och det framkom att inget var dokumenterat och inga åtgärder vidtagna i ärendet. Därför gjordes så en andra Lex Sarah-anmälningen till IVO i november.

– Det gör vi när vi upptäcker att det finns allvarliga missförhållanden, säger Göran Liljedahl verksamhetsutvecklare inom Lessebo kommun.

Lessebo kommun har i sin anmälan påpekat att man nu förstärkt organisationen.