Mattelärare på Bikupan vill ha mindre grupper

Lessebo Artikeln publicerades

Kunskaperna i matematik minskar och särskilt i Lessebo. Men lärarna är säkra på vad som skulle hjälpa - mindre grupper.

Skolinspektionens rapport visade att 30 procent av eleverna i nian på Bikupan i Lessebo inte klarade målen i matematik. Där pekar lärarna på klassrumssituationen.
– Man tar inte gärna fram en bunsenbrännare med 28 elever i klassrummet och absolut inte i sjuan, säger Åsa Fredh.
När hon gick högstadiet på Bikupan var klasserna lika stora som nu.
– Men då delades två klasser upp på tre grupper i NO-ämnen.
Sedan satsade man på klasser med 20 elever. Under ett bra år fick samtliga avgångselever godkända betyg i alla kärnämnen.
Sedan utökades klasstorlekarna igen till 26-28, men utan gruppundervisning i NO
Camilla Johannesson påpekar att det dessutom är otroligt stor spridning mellan eleverna.
– Samtidigt har stödresurserna minskat, säger Peter Ingemansson.
Spridningen innebär att man måste göra olika genomgångar för starka och svaga elever.
– Det är viktigt att prata matematik, men jättesvårt i helklass, säger Camilla Johannesson.
Två lärare i klassrummet vore idealet, enligt henne.
Många elever har svårt att koncentrera sig. Vissa gör egentligen ingenting på lektionerna. Så får annars normalpresterande elever underkänt i matematik.
– Men det finns många som kämpar hårt för att få ett G. De är mina hjältar, säger Peter Ingemansson.
Lärarna märker att elever som läser på inför andra prov inte gör det i matematik och skulle vilja se stödinsatser redan i sjuan och åttan.