Nej till öppna sammanträden

Lessebo Artikeln publicerades

Men nämnder kan själva få bestämma hur de vill göra.

Politiker från Sverigedemokraterna i Lessebo kommun ville att alla sammanträden i alla nämnder skulle vara öppna för allmänheten. Det skrev de i en motion till kommunfullmäktige den 12 juni i år. Nu har kommunstyrelsen tagit upp frågan och förslår kommunfullmäktige att avslå motionen. Anledningen är att nämndsammanträden i huvudregel är slutna, något som är reglerat i kommunallagen och kommunfullmäktige är begränsade att besluta i sådana frågor, enligt kommunstyrelsen. Däremot föreslår styrelsen i stället att fullmäktige beslutar om att nämnderna i samband med revidering reglementen gör sammanträdena offentliga. Då ligger det i stället på respektive nämnd hur de vill göra.