Nya ägarna vägrar ta notan

Lessebo Artikeln publicerades

Ägarna till det planerade asylboendet i Bergdala vill inte ta på sig kostnaderna för en uppgradering av avloppsverket.
Det framgår av en skriftlig inlaga till kommunen. Och Migrationsverket fortsätter att avvakta med att ge besked.

”Lessebo kommun saknar befogenhet att begränsa enskild verksamhet som redan är anslutet till kommunalt VA”, skriver ägarna till värdshuset och vandrarhemmet i Bergdala som ett svar på kommunens senaste beslut.
Lessebo kommun vill att de ska ta notan för en uppgradering av reningsverket i byn. Det gäller även andra kostnader som en ökad belastning på systemet eventuellt kan orsaka. Bakgrunden till det är planerna på att placera ett 50-tal asylsökande i anläggningen i Bergdala.
Kommunen har bedömt att reningsverket i byn inte klarar av en sådan belastning utan att verket uppgraderas. Den 19 januari beslutade tekniska nämnden att lägga över kostnaden på ägarna till asylboendet och att begränsa antalet asylsökande till tio personer fram till dess att arbetet med reningsverket är klart. Men det vägrar de att gå med på.
I en skriftlig inlaga ifrågasätter ägarna både kommunens rätt att begränsa deras verksamhet till tio personer och beräkningsgrunderna för vad avloppsverket tål.
De hänvisar också till en 18 punkter lång lista med synpunkter och invändningar som de lämnade över till kommunen i samband med tekniska nämndens beslut.
– Osnyggt, sammanfattar delägaren Örjan Thorné om hur han ser på hur kommunen hanterat deras etablering på orten.
VA-chef Jens Olsén säger att han i dagsläget inte vet vad kommunens nästa drag blir i VA-frågan.
– Det blir ju troligen någon form av process men hur vi ska göra vet jag inte, säger han.
Migrationsverkets lo- kal­försörjningsenhet i Norrköping har i en mejlkonversation med Smålandsposten gjort stor sak av att det i formell mening inte finns något bindande avtal med det planerade asylboendet i Bergdala. Men myndigheten har beslutet om ett så kallat tilldelningsbeslut, godkänt lokalerna och skickat ut ett avtal för underskrift. Ägarna har satt sin namnteckning på avtalet men Migrationsverket valde att inte skriva på när länsstyrelsen larmade om miljö­gifter i området.
Smålandsposten har upprepade gånger frågat om Migrationsverket tänker gå vidare med Bergdala eller inte. Hittills utan att få svar från ansvariga på lokalförsörjningsenheten.