Så blev kostnaden för Glasrikeuppdraget

Lessebo kommun Artikeln publicerades

Lessebo står för åtta procent av kostnaderna kring Glasrikeuppdraget.

I början av mars 2016 beslutade kommunstyrelsen i Lessebo kommun att vara med och finansiera projektet Glasrikeuppdraget Exit, ett uppdrag som gick ut på att bland annat göra Glasriket mer attraktivt som besöksmål.

I projektet har Lessebo kommun stått för åtta procent av kostnaderna, 60 000 kronor av 750 000 kronor. Totalt landade projektet på 722 409 kronor. Budgeten låg på 750 000 kronor.

I våras anordnades en slutkonferens på Kosta Boda Art Hotel där uppdraget formellt avslutades och kommunerna kom överens om att fortsätta samverka för att kunna sanera de områden som återstår.