SD-spricka inför fullmäktige

Lessebo Artikeln publicerades

I?dag skulle SD ställa upp med fullt lag i Lessebo kommunfullmäktige. Men en ny stol såg länge ut att stå tom, delvis för att valets frontfigur har kommit på kant med partikamraterna.

– Jag känner mig lurad av killarna. De har kört över mig och vill sköta alltihop, säger Anneth Karlsson, Skruv.
Efter valframgången med fem av 35 stolar i kommunfullmäktige siktade hon på en plats i kommunstyrelsen för egen del. Nu känner sig Anneth Karlsson sidsteppad efter att ha dragit lasset fram till valet genom att som enda kandidat ställa upp på SD:s lista.
- Jag fick 143 personröster. De andra kom in i kommunfullmäktige genom att några enstaka hade skrivit deras namn på valsedlar.
På det första fullmäktigemötet efter valet hade Anneth Karlsson sällskap av Markku Mäntylä, Christoffer Pettersson och Ingemar Aronsson. Den senare anmälde sig som gruppledare för SD, men ville inte säga vilka frågor partiet ämnade driva.
– Vi måste ha möten och prata oss samman, sade han.
Det har blivit många möten sedan dess och gruppen har tagit hjälp av flera partikamrater från länet.
Diskussionerna utmynnade i att gruppen skulle nominera Ingemar Aronsson till en plats i kommunstyrelsen, Markku Mäntylä till barn- och utbildningsnämnden, Christoffer Pettersson till den nybildade kultur-, fritids- och tekniska nämnden samt Anneth Karlsson till socialnämnden. Det är ett tungt uppdrag. Men Anneth Karlsson var besviken
- Killarna sade att de bestämde.
– Demokrati innebär att alla får komma till tals och att man beslutar i grupp, säger Ingemar Aronsson.
Han uppger att medlemmarna och distriktet på flera sätt har försökt stötta Anneth Karlsson.
- Men i fredags ville hon inte vara med längre, säger Ingemar Aronsson.
Detta innebär att SD i?dag åter får ställa upp med fyra ledamöter, varav Thomas Frisk, Kosta, är ny. På tur in efter Anneth Karlsson är Magnus Olsson, om en icke SD-medlem tackar nej. Helt klart är dock att Magnus Olsson tar SD:s plats i socialnämnden.
I?går kom så ett nytt besked från Anneth Karlsson.
– Jag ska vara kvar i fullmäktige, men har inte kunnat ordna skjuts hem från Kosta och kommer inte till det mötet.
Men i?går kväll kom ett löfte om hemkörning.
Jag känner mig lurad av killarna. De har kört över mig och vill sköta allt-ihop.